2013

Ny bok: Himmelkalenderen 2014 (9. årgang)

 • Ukategorisert

HK14_forsideHimmelkalenderen er nå tilgjengelig i ny utgave. Til forskjell fra tidligere år er den ikke til salgs i bokhandelen, men kjøpes direkte fra forfatteren. Denne gjennom-illustrerte, lettleste astronomiske håndboka på 208 sider i pocketformat er beregnet for både nybegynnere og mer erfarne amatørastronomer.

Boka inneholder en vanlig kalender for 2014, som også holder deg oppdatert på alt som skjer på himmelen. De resterende 140 sidene gir en lettfattelig og rikt illustrert gjennomgang av astronomiens viktigste emner. Årets spesialartikler omhandler totale solformørkelser i Norge år 1900–2100, vulkanisme i solsystemet og verdens beste amatørbilder av planetene.

Du kan lese mer om Himmelkalenderen 2014 og bestille signert utgave på bokas hjemmeside.

Ny astro-bok på norsk: “Den Stormfulle Sola”

 • Ukategorisert

Bilde 2013-10-04 kl. 07.40.37Boka ”Den Stormfulle Sola”  kommer ut 25 oktober – samtidig som sola er maksimalt aktiv og nordlyset ”koker” på nattehimmelen. Boka gis ut på eget forlag.

http://www.solarmax.no/solarmax/Bker.html

”Den stormfulle Sola” er en ny faktabok for hele familien om vår livgivende stjerne, hvordan den skaper det vakre nordlyset og hvordan den skaper trøbbel for vårt teknologibaserte samfunn. Det er en nyutgivelse av den populære boka ”Sola – vår livgivende stjerne” (2010) som har solgt over 4000 eksemplarer. Boka fikk mye skryt i utlandet og er blitt oversatt til engelsk, fransk, italiensk, ukrainsk og arabisk.

Les mer »Ny astro-bok på norsk: “Den Stormfulle Sola”

ESO: En nærmere titt på Toby jug-tåken

 • Ukategorisert
Foto: ESO

Foto: ESO

ESOs Very Large Telescope (VLT) har tatt et vakkert og detaljert portrett av Toby jug-tåken, en sky av gass og støv som omgir en rød kjempestjerne. Stjernetåkens engelske kallenavn henspeiler på objektets karakteristiske form, som kan minne om en liten kanne med hank. Les mer på ESO sin nettside.

Hvem var de 14 som var til stede da Selskapet ble stiftet 25.februar 1938?

 • Ukategorisert

Blant stifterne og de første medlemmene av Norsk astronomisk selskap finner vi mange som ga betydelige bidrag i sin karrierer til både astronomi og teknologi.

Her er de 14 og på dags dato er en av dem fortsatt aktiv og oppegående etter hva vi erfarer

Svein Rosseland, (1894-1985),professor og grunnlegger av Institutt for teoretisk astrofysikk

Hans S. Jelstrup, (1893-1964), Norges geografiske oppmåling

Kristian Lous, (1875-1941), Vettakollen

Halfdan Rosseland, Blindernveien 10, Sønn av Svein Rosseland

H.(alvor) Solberg,(1895-1974), Astrofysisk institutt
Ekstraordinær professor i meteorologi og en av pionérene i moderne meteorologi

Kau(?) Werenskiold, Jar pr. Oslo

Andrew Furuseth, Jar p.å. , ansatt i Norges geografiske oppmåling og ivrig bidragsyter i Selskapets første årDe 14 stifterne

Truls Strand Ringnes, (1917-1999),Vinderen

Astrofysiker som virket ved Institutt for teoretisk astrofysikk i hele sitt yrkesliv

Nicolai Herlofson, (1916-2004),Holtegt 12

arbeidet i mange år i Stockholm og samarbeidet med den legendariske astrofysikeren Hannes Alfvén

Leif Owren, (1918-2002),Bygdøy
virket som astronom og atmosfærefysiker i USA

Sven Oluf Sørensen,(1920- ) Eilert Sundts gt 42

Jan Holer(?), Smestad

Helmut Ormestad, (1913-1993),Sognsveien 18

Gunnar Randers, (1914-1992)Ths. Heftyes gt 45, Astrofys. inst.

 

 

Er det noen som kjenner bedre til disse personene?

Hva skjer på høsthimmelen?

 • Ukategorisert
Illustrasjon: Jan-Erik Ovaldsen

Illustrasjon: Jan-Erik Ovaldsen

Nå som høstmørket har senket seg, er det på tide med en gjennomgang av hva som er å se på himmelen de nærmeste månedene. Planeten Jupiter blir virkelig flott denne vinteren, og Månen er som alltid et givende objekt for erfarne amatørastronomer så vel som ferske nybegynnere. Sola er inne i en aktiv periode, noe som lover godt for nordlysaktiviteten. Meteorsvermene Leonidene og Geminidene kan derimot fort bli en skuffelse grunnet ugunstig månefase. Men hva med ISON, som av enkelte ble spådd å kunne bli århundrets komet? Les videre her …

Åpent møte i Norsk Meteornettverk lørdag 12.oktober på Geologisk museum i Oslo

 • Ukategorisert

Norsk meteornettverk – Åpent høstmøte

Lørdag 12. oktober 2013, kl. 12:00 til ca. 14
Naturhistorisk museum, Brøggers hus (Geologisk museum)
Sars gt.1, inngang også fra Monrads gate vis a vis Munch Museet

Møtet er åpent for alle interesserte

Saksliste
1. Om nettsiden Norsk meteornettverk – v/Steinar Midtskogen
2. Meteoritten Oslo (2012)– The Meteoritical Society – v/ Rune Selbekk
3. Meteoritten Valle (2013)- Funn, leting og undersøkelser –
v/T. Fjellheim, M. Bilet, R.Selbekk

4. METEOR 2013 (Poznan, 26.-29.8.2013), poster ”Norwegian Meteor Network” –Oppsummering v/Elen Roaldset/Johnny Skorve
5. Hvordan kan vi i Norge sikre vitenskapelig registrering/undersøkelse av ildkuler og
meteoritter ?
6. Meteornettverkets arbeid framover
• Etablering av et norsk observasjonsnettverk: All Sky Camera observasjoner
eller evt. andre opplegg? v/Steinar Midtskogen m.fl..

• Aktivisering av realfagslærere, kontakt med Naturgfagsenteret?
• Bør Observatoriet evt. Solobservatoriet være nettverkets faste base/møteplass?
• Kontakt med pressen

7. Finansiering av aktiviteter

8. Eventuelt

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

 • Ukategorisert

Norsk Astronomisk Selskap (NAS) innkaller til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 12. november 2013, klokken 19.00 i Auditoriet, Institutt for teoretisk astrofysikk, Bygning 26 / Sem Sælands vei 13, Blindern, Oslo.

Agenda:

 1. Godkjennelse av innkalling.
 2. Valg av ordstyrer.
 3. Valg av referent og to som skal underskrive protokollen.
 4. Supplerende valg.

Leder i Norsk Astronomisk Selskap, Jan Rypdal, døde uventet 17. august. Etter hans bortgang fungerer nestleder Tor Aslesen som leder.

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å velge:

 • Leder / nestleder. Generalforsamlingen bes ta stilling til om Tor Aslesen skal velges til ny leder (da må ny nestleder velges) eller om ny leder skal velges og Tor Aslesen fortsette i sitt ordinære verv som nestleder.
 • 2 vararepresentanter

Styret / valgkomiteen har i skrivende stund ingen kandidater til disse vervene. Vi er derfor takknemlige for forslag til kandidater. Forslag må være oss ihende innen 22. oktober.

Sakspapirer vil bli lagt ut her på NAS-veven i god tid før møtet.

Forslag til kandidater kan formidles til:

Medlem i valgkomiteen: Stig Corneliussen,
Thorstein Stenbeks vei 44, 3610 Kongsberg.
Mobil 928 83 293, stigcor@hotmail.com

Eller til fungerende leder: Tor Aslesen,
Åsengt. 4b, 0480 Oslo. Mobil 416 66 273,
tor.aslesen@sandvika.vgs.no

Oslo, 29. august 2013
Tor Aslesen
Nestleder, Norsk Astronomisk Selskap

Jan Rypdal har gått bort

 • Ukategorisert
Foto: Tronf Erik Hillestad

Foto: Trond Erik Hillestad

Lederen i Norsk astronomisk selskap, Jan Rypdal, gikk bort, brått og uventet lørdag 17. august.

Selv om Jan har hatt problemer med helsen sin i flere år, hadde han en ukuelig optimisme. “Alt lar seg ordne” var noe vi ofte hørte fra han om helsa hans, arbeidet hans og livet ellers.

Jan ble valgt inn i NAS’ styre høsten 2008, midt i den turbulente tiden etter arrangementet ved solformørkelsen tidlig i august det året. Han oppsøkte styret og ønsket å arbeide for selskapet nettopp på dette tidspunkt. Vi vil takke ham for hans innsats og ryddighet i denne vanskelige perioden og i årene som fulgte. I den senere tid har hans arbeid blitt mer preget av sykdommen. Til tross for dette var han en nøkkelspiller under planlegging og arrangementet av jubileumskonferansen i Tromsø i mars i år. Uten ham og hans pågangsmot tror vi ikke at det hadde det ikke blitt noe av dette svært så vellykkede arrangementet.

Jan Rypdal ble 63 år gammel. Han ble bisatt fra Nesodden kirke onsdag 28. august.

Vi vil lyse fred over hans minne.

Oslo, 21.08.2013,
Styret i Norsk astronomisk selskap

ESO: ALMA studerer dramatisk stjernefødsel

 • Ukategorisert
Foto: ESO

Foto: ESO

Ved hjelp av Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) har astronomer tatt et dramatisk nærbilde av materiale som strømmer vekk fra en nyfødt stjerne. Ved å undersøke lyset som sendes ut av karbonmonoksidmolekyler i et objekt kalt Herbig-Haro 46/47, har forskere oppdaget at disse hurtige gassutstrømningene, eller jetene, er enda mer energetiske enn tidligere antatt. De nye og svært detaljerte bildene har dessuten avdekket en tidligere ukjent jet, som peker i en helt annen retning enn de andre.

Les mer på ESO sine norske nettsider.

Stiftelsesprotokollen for NAS 25/2-1938

 • Ukategorisert

stifltelsesprotokoll 250238

Norsk Astronomisk Selskap holdt sitt konstituerende møte fredag 25de februar 1938 kl. 20 på Astrofysisk Institutt på Blinderen. 14 personer var til stede.

Det blev vist frem en film fra en solformørkelse optatt av en fransk Siberia-ekspedisjon.

Professor Rosseland redegjorde derefter for sine planer om en norsk sammenslutning av astronomisk interesserte i likhet med de astronomiske selskaper som eksisterer i de fleste andre land. Sammenslutningens formål skulde være å samle medlemmene til foredrag og diskusjoner, vekke allmennhetens interesse for populær astronomi med offentlige møter og lignende, samt å støtte amatørvirksomheten med råd og hjelp. Om mulig burde man også med tiden søke å utgi et eget tidsskrift. Som navn på sammenlutningen foreslo professoren Norsk Astronomisk selskap, hvilket blev enstemmig vedtatt.

Astronom Hans Jelstrup hilste med glede at professor Rosseland hadde tatt initiativet til dannelse av et norsk astronomisk selskap.

Til provisorisk styre blev enstemmig valgt Astronom Hans Jelstrup, formann, cand.real. Gunnar Randers, viseformann, cand.mag. Helmut Ormestad, sekretær og stud.real. Andrew Furuseth, kasserer.

Til slutt blev vist frem en amerikansk månefilm.

Møtet blev hevet kl 21.

Efter møtet demonstrerte professor Rosseland regnemaskinen som for tiden er under bygging på Astrofysisk institutt

Signert Helmut Ormestad, Hans S. Jelstrup, Gunnar Randers Andrew Furuseth