Jan Rypdal har gått bort

  • Ukategorisert
Foto: Tronf Erik Hillestad

Foto: Trond Erik Hillestad

Lederen i Norsk astronomisk selskap, Jan Rypdal, gikk bort, brått og uventet lørdag 17. august.

Selv om Jan har hatt problemer med helsen sin i flere år, hadde han en ukuelig optimisme. “Alt lar seg ordne” var noe vi ofte hørte fra han om helsa hans, arbeidet hans og livet ellers.

Jan ble valgt inn i NAS’ styre høsten 2008, midt i den turbulente tiden etter arrangementet ved solformørkelsen tidlig i august det året. Han oppsøkte styret og ønsket å arbeide for selskapet nettopp på dette tidspunkt. Vi vil takke ham for hans innsats og ryddighet i denne vanskelige perioden og i årene som fulgte. I den senere tid har hans arbeid blitt mer preget av sykdommen. Til tross for dette var han en nøkkelspiller under planlegging og arrangementet av jubileumskonferansen i Tromsø i mars i år. Uten ham og hans pågangsmot tror vi ikke at det hadde det ikke blitt noe av dette svært så vellykkede arrangementet.

Jan Rypdal ble 63 år gammel. Han ble bisatt fra Nesodden kirke onsdag 28. august.

Vi vil lyse fred over hans minne.

Oslo, 21.08.2013,
Styret i Norsk astronomisk selskap

1 kommentar til “Jan Rypdal har gått bort”

  1. Per Oddvar Jensen

    Som mangeårig kollega av Jan, i databransjen, vil jeg gi min tilslutning til kondo-lansene og understreke at hans faglige dyktighet og intelligens, i høyeste grad, var det som kjennetegnet Jan i hans daglige gjerning. “Hvil i fred, Jan”.

Kommentarer er stengt.