Lokalforeninger

Selv om mange medlemmer av lokalforeningene også er medlemmer i NAS er lokalforeningen landet rundt selvstendige foreninger og ikke lokalavdelinger i NAS. Ta kontakt med din lokale forening for mer informasjon:

Tromsø Astronomiforening
www.tromsoastronomi.no
e-post: styret@tromsoastronomi.no

Hammerfest Astronomiforening
Ernst Olav Aune, Skivn. 29B, 9600 Hammerfest,
tlf.: 97 72 84 21, www.hammerfestastronomi.org

Astronomiforeningen ved Andøy videregående skole
Hugo Larsen, Postboks 14, 8483 Andenes, tlf.: 91 39 98 79

Vesterålen Astronomiforening
Knut Riibe, Bitterstadvn. 54, 8450 Stokmarknes,
tlf.: 91 86 24 27, e-post: knut.riibe@trollfjord.no

Bodø Astronomiske Forening
Vigdis Thorstensen, tlf.: 75 52 79 11,
e-post: vigdt@online.no, www.astronomi.no/nas/bodo

Trondheim Astronomiske Forening
Erlend Rønnekleiv, tlf.: 900 15 407
e-post: leder@taf-astro.no, www.taf-astro.no

Gal-Aksen – Autronica Astronomiske Forening (samarb. med Trondheim A.F.)
Robert Breivik Larsen, c/o Kongsberg Maritime AS, Haakon VIIs gt. 4, 7005 Trondheim, tlf.: 73 58 11 25, e-post: robert.brevik.larsen@kongsberg.com

Astroforum Nordmøre
Magnar Fjørtoft, Stjernehusveien, 6630 Tingvoll,
tlf.: 71 53 11 20, e-post: magnar.fjortoft@abraforlag.no

Astronomiforeninga Orion
Lars Børge Rebbestad, Follestadalen, 6150 Ørsta, tlf.: 70 06 11 44

Ålesund Stjerneobservatorium
Thorbjørn Myhre, Breivikvegen 43, Ålesund, tlf.: 70 14 10 18

Haugaland Astronomiske Forening
Tore Bjørnsen, e-post: riffraff@c2i.net, www.haugaland-astronomi.no

Bergen Astronomiske Forening
Roar Inge Hansen, tlf.: 97 16 72 60, e-post: kontakt@bergenastro.org,
www.bergenastro.org

Stavanger Astronomiske Forening
v/ Hans Levi Alnes, Postboks 453, 4001 Stavanger
tlf.: 51 43 50 03, e-post: saf-styret@bsd-amundsen.ux.uis.no
www.ux.uis.no/saf

Astronomiforeningen i Agder
Trond Hugo Hermansen, Tlf: 95735783 , e-post: astroiagder@gmail.com, web: https://astroiagder.no/, facebook: https://www.facebook.com/astroiagder/

Kongsberg Astronomiske Forening
Ingolv Olsen, Kløversvingen 35, 3612 Kongsberg, tlf.: 32 73 45 02,
e-post: ingolv.olsen@kongsberg.com

Hadeland Astronomiforening
Anne Marit Eriksrud Presthagen, 3520 Jevnaker,
tlf.: 95 02 41 11, e-post: ampresthagen@bluezone.no, www.hadeland-astro.net

Deep Sky Exploration
Postboks 2028, 3202 Sandefjord, tlf.: 33 46 14 46, e-post: dse@dse.no, www.dse.no

Vestfold Astronomiforening
Postboks 391, 3193 Horten, tlf.: 97 55 00 19 (Tore Rolf Lund),
e-post: tore.rolf.lund@bluezone.no, www.natursenter.com

Gjøvik og Toten Astronomiforening
Postboks 732 Kopperud, 2805 Gjøvik, Ola Smedstuen, tlf.: 61 19 35 56 / 91 84 72 95, e-post: post@gotaf.nogotaf.no.

Lillehammer Astronomiske Forening
Tormod Sten Palmesen, Jørudbakken 24, 2608 Lillehammer, tlf.: 92 05 85 39 /
61 25 50 78, e-post: tormod-sten.palmesen@broadpark.no

Romedal Astronomiske Forening
Jan-Erik Myra, Mågårdvn. 266, 2334 Romedal, tlf.: 62 58 35 18

Romerike Astronomiske Forening
Johannes Schweitzer, NORSAR, Postboks 53, 2027 Kjeller,
e-post: johannes.schweitzer@norsar.no

Hamar og Omegn Astronomiforening
Eirik Mikkelsen, Gjerluvegen 128 B, 2320 Furnes, tlf.: 90 98 78 23,
e-post: eirikmik@gmail.com, www.hoaf.no

Oslo Amatørastronomers Forening
Stig Foss, Liomvn. 4, 1362 Hosle, tlf.: 67 14 61 05,
e-post: leder@oafweb.org, www.oafweb.org

CV-Helios Network
Solobservasjonsnettverk for amatørastronomer, www.cv-helios.net

Antakelig ikke i drift: Østfold Astronomiforening
Kjell Anders Lier, tlf.: 47 36 04 66, e-post: styret@ostfoldastro.com,
www.ostfoldastro.com

Kilde: Foreningene selv