Bli medlem!

Bli medlem og få det populærvitenskapelige bladet Astronomi i postkassa fire ganger i året! Astronomi er det suverent beste og flotteste astronomibladet i Norge og gir deg blant en flott oversikt over hva som skjer på himmelen, astronomiske nyheter, gode råd om hva du kan se etter og hvordan du kan bruke en stjernekikkert.

Medlemskap koster 490,- pr år. For dette får du fire utgaver av Astronomi, samt tilgang til møter og turer.

Innmelding

Fyll inn opplysninger og klikk «Gå videre» for å komme til betalingsløsningen. Der kan du betale med kort eller VIPPS, mottaker vil stå som «EFFEKTUS AS».

Astronomi nr. 4 sendes midt i november. De som melder seg inn nå, får fem nr. for prisen av fire.

Ved gavemedlemskap oppgi navn og adresse på mottaker i feltene over klikk Gå videre og skriv inn navnet på giver i “Endre fakturamottaker”.

All personlig informasjon blir behandlet konfidensiellt ifølge gjeldende lovgivning og brukes kun til å kunne sende ut medlemsbladet. Ingen personlig informasjon vil spres videre på noen måte og vil bli slettet på forespørsel.

Detaljerte betingelser og samtykkeerklæring