Betingelser og Samtykkeerklæring

Bli medlem og få bladet «Astronomi» i postkassa fire ganger i året! Astronomi er det suverent beste og flotteste astro-bladet i Norge og gir deg blant en flott oversikt over hva som skjer på himmelen, astronomiske nyheter, gode råd om hva du kan se etter og hvordan du kan bruke en stjernekikkert.

Medlemskap gir også tilgang til møter og turer.

NAS kan sende meg brev i posten og epost med informasjon. Innkalling til generalforsamling og faktura for medlemskap sendes uavhengig av samtykke.

All personlig informasjon blir behandlet konfidensielt ifølge gjeldende lovgivning og brukes kun til å kunne sende ut medlemsbladet. Ingen personlig informasjon vil spres videre på noen måte og vil bli slettet på forespørsel.

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan behandles som beskrevet i dette dokumentet.

Personopplysninger som behandles og lagres

• Medlemsnummer

• Navn og adresse

• Mobiltelefonnummer

• E-postadresse

• Fødselsdato

• Innmeldingsdato

• Om du ønsker tidsskriftet «Astronomi» tilsendt fire ganger i året

• Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet

• Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner

• Logging av endringer i personopplysninger

Behandling som omfattes

• Registrering

• Organisering

• Lagring

• Utsending av e-post og SMS

• Eventuelt utsendelse av «Astronomi»

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta mine behov som medlem. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Trekkes samtykket tilbake, vil vi slette lagret informasjon. På forespørsel kan du få opplyst den informasjonen vi har lagret om deg.