Om NAS

NAS er en ideell organisasjon som har til formål å fremme interesse for og å spre kjennskap til astronomi. Foreningens formål er også å støtte amatørvirksomhet med råd og anvisninger.

NAS har 1724 medlemmer og abonnenter (september 2023). Noen av medlemmene er medlemmer av selskapets observasjonsgrupper for å gjøre noe mer ut av hobbyen sin, og mange er også medlemmer av lokale astronomiforeninger rundt om i Norge. Et medlemskap i lokalforeninger gir en viktig sosial faktor som NAS som landsdekkende selskap ikke kan gi alle medlemmene sine (bortsett fra på turene og konferansene som NAS arrangerer).

Historikk

NAS ble stiftet 25. februar 1938 etter initiativ fra Svein Rosseland, den dyktige og internasjonalt anerkjente professoren som også grunnla Institutt for Teoretisk Astrofysikk (ITA) ved Universitetet i Oslo. NAS har i dag kontor i kjelleren på ITA.

Medlemskap

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper eller kvalifikasjoner for å bli med i NAS. Det er nok å ha interesse for astronomi og ønske om å lære mer eller dele opplevelsene med likesinnede. Medlemskapet i NAS er personlig og ved å bli medlem får du blant annet Norges beste astronomiblad Astronomi fire ganger i året. I NAS finner du mye kunnskap og ekte interesse for solsystemet og universet rundt oss. Du får mulighet til å bli med på observasjonsturer, samt høre foredrag, eller utveksle dagsaktuelle erfaringer på NAS sine epostlister.

Medlemskap koster p.t. 490.- pr år. For dette får du 4 nummer av Astronomi, samt tilgang til møter og turer. Løssalgsprisen for Astronomi er 125,-

Medlemsbladet Astronomi har hatt en rivende utvikling siden første nummer i 1990 som arvtager etter Amatør Astronomen, og siden 1997 har du også kunnet finne bladet i enkelte Narvesen-kiosker. NAS gav i over 25 år ut Astronomisk Tidsskrift i samarbeid med Astronomisk Selskab (Danmark) og Svenska Astronomiske Sällskapet (Sverige). Dette førte til at NAS i mange år tilbød to medlemsblader med litt forskjellig innhold og vinkling, mens vi i dag tilbyr kun Astronomi.

NAS tilbyr også flere E-postlister, der NAS-medlemmer kan utveksle observasjonserfaringer og/eller fotografier via internett. Dette er en populær og mye brukt tjeneste, der innholdet ofte er uformelt og dagsaktuelt.

Du får tilgang på råd og vink om du ønsker å anskaffe eget utstyr.