Styret 2020-2021

Tor Aslesen, leder, presse- og skolekontakt
Åsengate 4B, 0480 Oslo
Telefon 4166 6273, e-post taslesen@gmail.com

Erik Sundheim, nestleder
Akebakkeskogen 81B, 0490 Oslo
Telefon 920 22 486, e-post erik69@gmail.com

Are Vidar Boye Hansen, styremedlem
e-post are.hansen@akademiet.no

Bjørn Håkon Granslo, styremedlem
e-post bgranslo@astro.uio.no

Henning Holen, styremedlem
e-post henning.holen@mn.uio.no

Trygve Gerhard Hanssen, varamedlem
e-post astronomi@hanssen.no

Roger Håkon Skår, varamedlem
e-post rogerhakon@gmail.com

Valgkomité
Torsten Aslaksen, Stig Corneliussen, Stine Fredriksen

Styret for Westin-fondet
Tor Einar Aslesen, Håkon Dahle

Web-ansvar: redaksjonen@astronomi.no