Styret 2022-2023

Erik Sundheim, leder 
Akebakkeskogen 81B, 0490 Oslo
Telefon 920 22 486, e-post erik69@gmail.com

Bjørn Ragnvald Pettersen, nestleder

Are Vidar Boye Hansen, styremedlem
e-post are.hansen@akademiet.no

Bjørn Håkon Granslo, styremedlem
e-post bgranslo@astro.uio.no

Henning Holen, styremedlem
e-post henning.holen@mn.uio.no

Ivan Galuzin, styremedlem

Trygve Gerhard Hanssen, varamedlem
e-post astronomi@hanssen.no

Roger Håkon Skår, varamedlem
e-post rogerhakon@gmail.com

Valgkomité
Stig Corneliussen,Tor Aslesen

Presse- og skolekontakt
Tor Aslesen, 
Telefon 4166 6273, e-post taslesen@gmail.com

Styret for Westin-fondet
Erik Sundheim, Tor Einar Aslesen, Håkon Dahle

Web-ansvar: redaksjonen@astronomi.no