Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

  • Ukategorisert

Norsk Astronomisk Selskap (NAS) innkaller til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 12. november 2013, klokken 19.00 i Auditoriet, Institutt for teoretisk astrofysikk, Bygning 26 / Sem Sælands vei 13, Blindern, Oslo.

Agenda:

  1. Godkjennelse av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Valg av referent og to som skal underskrive protokollen.
  4. Supplerende valg.

Leder i Norsk Astronomisk Selskap, Jan Rypdal, døde uventet 17. august. Etter hans bortgang fungerer nestleder Tor Aslesen som leder.

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å velge:

  • Leder / nestleder. Generalforsamlingen bes ta stilling til om Tor Aslesen skal velges til ny leder (da må ny nestleder velges) eller om ny leder skal velges og Tor Aslesen fortsette i sitt ordinære verv som nestleder.
  • 2 vararepresentanter

Styret / valgkomiteen har i skrivende stund ingen kandidater til disse vervene. Vi er derfor takknemlige for forslag til kandidater. Forslag må være oss ihende innen 22. oktober.

Sakspapirer vil bli lagt ut her på NAS-veven i god tid før møtet.

Forslag til kandidater kan formidles til:

Medlem i valgkomiteen: Stig Corneliussen,
Thorstein Stenbeks vei 44, 3610 Kongsberg.
Mobil 928 83 293, stigcor@hotmail.com

Eller til fungerende leder: Tor Aslesen,
Åsengt. 4b, 0480 Oslo. Mobil 416 66 273,
tor.aslesen@sandvika.vgs.no

Oslo, 29. august 2013
Tor Aslesen
Nestleder, Norsk Astronomisk Selskap