Åpent møte i Norsk Meteornettverk lørdag 12.oktober på Geologisk museum i Oslo

  • Ukategorisert

Norsk meteornettverk – Åpent høstmøte

Lørdag 12. oktober 2013, kl. 12:00 til ca. 14
Naturhistorisk museum, Brøggers hus (Geologisk museum)
Sars gt.1, inngang også fra Monrads gate vis a vis Munch Museet

Møtet er åpent for alle interesserte

Saksliste
1. Om nettsiden Norsk meteornettverk – v/Steinar Midtskogen
2. Meteoritten Oslo (2012)– The Meteoritical Society – v/ Rune Selbekk
3. Meteoritten Valle (2013)- Funn, leting og undersøkelser –
v/T. Fjellheim, M. Bilet, R.Selbekk

4. METEOR 2013 (Poznan, 26.-29.8.2013), poster ”Norwegian Meteor Network” –Oppsummering v/Elen Roaldset/Johnny Skorve
5. Hvordan kan vi i Norge sikre vitenskapelig registrering/undersøkelse av ildkuler og
meteoritter ?
6. Meteornettverkets arbeid framover
• Etablering av et norsk observasjonsnettverk: All Sky Camera observasjoner
eller evt. andre opplegg? v/Steinar Midtskogen m.fl..

• Aktivisering av realfagslærere, kontakt med Naturgfagsenteret?
• Bør Observatoriet evt. Solobservatoriet være nettverkets faste base/møteplass?
• Kontakt med pressen

7. Finansiering av aktiviteter

8. Eventuelt