Stiftelsesprotokollen for NAS 25/2-1938

  • Ukategorisert

stifltelsesprotokoll 250238

Norsk Astronomisk Selskap holdt sitt konstituerende møte fredag 25de februar 1938 kl. 20 på Astrofysisk Institutt på Blinderen. 14 personer var til stede.

Det blev vist frem en film fra en solformørkelse optatt av en fransk Siberia-ekspedisjon.

Professor Rosseland redegjorde derefter for sine planer om en norsk sammenslutning av astronomisk interesserte i likhet med de astronomiske selskaper som eksisterer i de fleste andre land. Sammenslutningens formål skulde være å samle medlemmene til foredrag og diskusjoner, vekke allmennhetens interesse for populær astronomi med offentlige møter og lignende, samt å støtte amatørvirksomheten med råd og hjelp. Om mulig burde man også med tiden søke å utgi et eget tidsskrift. Som navn på sammenlutningen foreslo professoren Norsk Astronomisk selskap, hvilket blev enstemmig vedtatt.

Astronom Hans Jelstrup hilste med glede at professor Rosseland hadde tatt initiativet til dannelse av et norsk astronomisk selskap.

Til provisorisk styre blev enstemmig valgt Astronom Hans Jelstrup, formann, cand.real. Gunnar Randers, viseformann, cand.mag. Helmut Ormestad, sekretær og stud.real. Andrew Furuseth, kasserer.

Til slutt blev vist frem en amerikansk månefilm.

Møtet blev hevet kl 21.

Efter møtet demonstrerte professor Rosseland regnemaskinen som for tiden er under bygging på Astrofysisk institutt

Signert Helmut Ormestad, Hans S. Jelstrup, Gunnar Randers Andrew Furuseth