Norsk astronomisk selskap i 2014: Ingen formørkelser synlig i Norge i år, men blir det et interessant kometår?

  • Ukategorisert

Tre kometer vil kunne vekke oppmerksomhet i året som kommer

Når det gjelder kometer vil det aldri være helt sikkert hvordan de vil oppføre seg når de passerer i det indre av solsystemet nær Sola. Vi så det nettopp med komet ISON som passerte sola svært nær der temperaturen nådde neste 3000 grader. Det som skjedde var at kometens is smeltet og dermed mistet alle faste bestanddeler sitt feste og kometens kjerne gikk fullstendig i oppløsning.

Så dramatisk er det ikke vanligvis men det aldri helt forutsigbart hvordan en komet oppfører seg.

  • 27. mars Komet P/Holmes i perihel. Kan blusse kraftig opp
  • 6. mai Komet 209P / LINEAR kan gi en meteorstom i slutten av mai
  • 25. oktober Komet Siding Spring (mag 8) vil passere nær Mars (41600 km) Blir synlig i teleskop

Planetene

Jupiter og Mars viser seg fram i årets første måneder, men ellers ingen spesielt store planetopplevelser for oss jordboere.

Merkur

Planeten er nærmest sola og har aldri vært noen favoritt for observatører på Jorda fordi den er nær sola og beveger seg raskt på himmelen, men rundt 2.februar og 24.mai kan den sees med prismekikkert nær horisonten om kvelden. Som morgenstjerne står den opp før sola og kan sees på en ganske mørk himmel i månedsskiftet oktober-november. Dette er beste mulighet for å se Merkur i år. Da er den 19 grader fra Sola, men du må ha god utsikt til østhimmelen for å se den.

Venus

Venus er det mest lyssterke objekt på himmelen etter Sola og Månen og kan fra tid til annen sees på klare dagen hvis man vet hvor å se. Mot nattehimmelen er det morgenhimmelen midt i februar som gir det beste synet av denne planeten.

Mars

Dette er den planeten som er nærmest oss men befinner seg i bane utenfor Jordbanen og derfor er det tidspunktet for når den står høyest i sør ved midnatt som regnes som beste observasjonsmulighet for disse ytre planeter. Den røde planet står dermed høyest i sør natten mellom 8.og 9.april. Den vil da være omtrent 93 millioner kilometer fra Jorda og være den sterkeste «stjernen» i stjernebildet Jomfruen. Med et teleskop kan man tydelig se den røde skiven og noen mørke markeringer på planeten. Den store muligheten til å se noe spesielt her er når Komet Siding Spring passere bare 40000 km fra planeten. Dette er avstanden mellom jorda og telekommunikasjonssatellittene vi har plassert der ute! Antakelig vil en meteorstorm kunne treffe Mars overflate og tynne atmosfære og sette opp  et lysshow for de sondene vi har i bane rundt Mars og kjørende rundt på overflaten. Men det må vi vente til romforskerne har bekreftet at så har vært tilfelle.

Jupiter

jup030114midnatt

Jupiter ved midnatt 3.januar 2014(fra Stellarium)

Høyest på himmelen hos oss på 12 år 3. januar står planeten i motstilling til sola i stjernebildet Tvillingene. Den står dermed i sør ved midnatt og står da like høyt som sola står midt på dagen midtsommers. Planeten er klart synlig hele den mørke vinternatten og en liten kikkert avslører dens fire største måner som går i bane rundt solsystemets største planet.

Saturn

10. mai er planeten i opposisjon slik at den står i sør ved midnatt. Men den kommer ikke mer enn 15 grader over horisonten slik at både den og dens fem måner som kan sees i en 10 cm teleskop blir svekket omtrent til halv lysstyrke på den lange veien gjennom jordas atmosfære.

Uranus

De to ytterste planeter kan bare sees i teleskop, men de lyser med rolig blågrønt lys i motsetning til stjernene som omgir dem. 7.oktober er Uranus høyest på himmelen i sør ved midnatt

Neptun

Denne ytterste planeten er best synlig i sør ved midnatt 29. august. Bare store teleskoper ser de mange månene til Uranus og Neptun.

1 kommentar til “Norsk astronomisk selskap i 2014: Ingen formørkelser synlig i Norge i år, men blir det et interessant kometår?”

  1. Komet Siding Spring passerer vel Mars 19. oktober? Begivenheten vil sees ganske lavt mot noe lys himmel etter solnedgang. Kometen og Mars går ned ca kl 19.30, når Solen står 12 grader under horisonten.
    Foreløpige beregninger angir at kometen vil passere ca 135000 km fra Mars.

Kommentarer er stengt.