ESO: Vi er kanskje ikke alene allikevel?

  • Ukategorisert

ESO: Kunstnerisk framstilling av solnedgang på superjord-kloden Gliese 667 Cc

ESO skriver i en pressemelding at det er milliardvis av steinplaneter i den beboelige sonen rundt røde dverger i Melkeveien.

Nye resultater fra ESOs planetjeger HARPS viser at steinplaneter ikke mye større enn Jorda er veldig vanlige i de beboelige sonene rundt lyssvake røde dvergstjerner. Det internasjonale astronomteamet anslår at det finnes flere titalls milliarder slike planeter bare i Melkeveien, og sannsynligvis omkring hundre i Solas umiddelbare nabolag. Dette er den første direkte måling av hyppigheten av superjord-planeter rundt røde dverger, som utgjør 80 % av stjernene i Melkeveien.

Les mer på de norske sidene til European Southern Observatory (ESO).