Total måneformørkelse og Mars klarest i sør og nærmest Jorda 27.-28.juli

  • Ukategorisert

Måneformørkelse 28.september 2015 kl 0410 (Foto: Tor E Aslesen)

En total måneformørkelse inntreffer slik at månen står opp formørket sett fra Sør Norge. Begivehetene er ikke synlige fra Tromsø eller Svalbard.

Mars står opp omlag en time etter månen som da er på formørket (Foto:Stellarium)

Den total formørkede månen står opp omlag 22 15 i Sør Norge

Når Mars står opp omlag 1 time seinere er  månen på veg ut av jordskyggen men den vil ikke være helt ute før et kvarte etter midnatt. Formørkelsen er den lengst på mange tiår.

Når Mars står i sør på sitt høyeste vil måneformørkelsen være over men de vil utgjøre et flott par på midnattshimmelen!

Ved midnatt 27. til 28.juli vil sørhimmelen se slik ut sett fra midt i Sør-Norge når Mars står på sitt høyestte. Men da er månen ute av jordskyggen! (Foto.Stellarium)

Mer om Mars opposisjonen 28.juli

Nær opposisjon inntreffer ofte støvstormer på Mars som dekker hele kloden slik at overflaten blir uten de vanlige overflatemarkeringene. Amatørastronomen Jim Ferreira tok dette bildet 14.juli i sitt teleskop.

Ca hvert 2.år er Mars på en linje med sola slik at den står i sør ved midnatt. Det betyr at Sola, Jorda og Mars samtidig ligger på en rett linje. Banen til Mars er mer langstrakt eller elliptiske enn Jordas og derfor vil ikke avstanden mellom Jorda og Mars være den samme hver gang. Hvert 16.år er avstanden på den korteste og da blir Mars så pass stor i teleskoper at mindre detaljer enn ellers er synlige. Hendelsen inntreffer i juli/august, forrige gang i 2002 og neste gang i 2034. Et fenomen som ofte opptrer samtidig og som skyldes at den tynne atmosfæren på planeten varmes opp ekstra av Sola fordi den også er nærmest i denne tiden. Stormene starter ofte der Marsatmosfæren er tettest i en dyp forsenkning som kalles Hellas Planitia. Her er trykket omtrent som i 30 km høyde i jordatmosfæren, men det er nok til å lage turbulens som sprer seg og tar med det fine støvet som fins på store deler av planeten.

Bare i Sør- Norge vil Mars være noen grader over horisonten, men kan sees med god utsikt mot sør ved midnatt. Den lyse natten vil ikke være noe hinder for å se den, men også månen som er nesten full på dette tidspunkt kan hemme lyset noe. Hvis du er i Sør-Europa eller enda lenger sør vil både måneformørkelsen og Marsopposisjonen bli bedre synlig. Den røde planet på sitt klareste og fullmånen kan der lage et flott og litt sjeldent syn for det blotte øye!