Et kosmisk smykke til Valentinsdagen?

  • Ukategorisert

Den planetariske tåken Halsbåndtåken er en følge av den vanvittige runddansen til to stjerner i bane rundt hverandre. Foto: NASA, ESA og Hubble Heritage Team

Et av de mest særegne objektene som romteleskopet Hubble har rettet sitt skarpe blikk mot det siste året, er den flotte Halsbåndtåken.

Halsbåndtåken ble trolig til ved at en av stjernene i et tett dobbeltstjernesystem blåste seg opp, slik at de to stjernene nesten kom i kontakt med hverandre. Dermed ble avstanden mellom stjernene enda mindre, og de roterte uhyggelig raskt rundt hverandre. De bruker faktisk bare et døgn på en runde. Dette gjorde at store mengder materie ble slengt utover. De hvite feltene er ikke stjerner, men områder med tett, hvitglødende plasma som er sendt ut. På bildet er dobbeltstjernen den hvite prikken i sentrum.

Tekst: Øyvind Grøn