Lumberjacks på Solobs!

  • Ukategorisert
Fra venstre Bengt Tangen,  Ragnar Aas, Tore Egnen, Gitte Steine og Tom Ovastrøm. Foto Hans K. Aspenberg

Fra venstre Bengt Tangen, Ragnar Aas, Tore Engen, Gitte Steine og Tom Ovastrøm. Foto Hans K. Aspenberg

For en stund siden fikk vi beskjed om å rydde opp etter at vi i fjor kappet vi ned en mengde trær for å få god horisont rundt Deberitz-teleskopet. Noen timers innsats med motorsag, tømmersaks og sterke rygger var alt som skulle til for å dele opp stokkene i håndterbare stykker og dra disse frem til veien. Hvis noen har behov for et par favner ved er det bare å komme opp hente.