ESA forbereder seg på å observere treff

  • Ukategorisert

En rakettdel forventes å treffe Jorda 13. november fra en elliptisk, høy jordbane . Det byr på en sjelden mulighet til å observere hvordan et slikt objekt faller inn i atmo­sfæren.

Mens objektet 2015 TB145 vil passere vår planet på god avstand 31. oktober, regner vi med at rakettdelen vil treffe. Slike inntrengninger i atmosfæren gir romfarts­teknikerne en god mulighet til å observere hvordan et objekt av relativt kjent sammen­setning oppfører seg i atmosfæren.

Det spesielle med inntreng­ningen i november er at rakett­biten kommer fra en svært fjern bane.

Objektet ble oppdaget av Catalina Sky Survey i 2013 og er blitt observert flere ganger siden da. Det har betegnelsen WT1190F og antas å være en utbrent del av en rakett. Det går i en svært elliptisk bane rundt Jorda med en omløpstid på tre uker.

– Eksperter på nærjords­objekter har ut fra observasjons­dataene funnet at objektet har en tetthet som er mye lavere enn i stein­materialet som inngår i mange asteroider, sier Detlef Koschny, som leder nærjords­programmet Space Situational Awareness ved den europeiske romfarts­organisasjonen ESA.

– Tettheten tyder på at objektet er et hult skall, for eksempel et utbrent øvre rakettrinn eller en bit av et trinn.

Objektet ventes å komme inn i Jordas atmosfære den 13. november 2015 kl. 07.19 norsk tid.

– Objektet er ganske lite, høyst et par meter i diameter. En betydelig del av det, eller alt, vil trolig brenne helt opp i atmo­sfæren, sier Tim Flohrer ved ESAs Space Debris Office.

Eventuelle rester av objektet forventes å falle i havet rundt 100 km utenfor sørkysten av Sri Lanka, kl. 11.49 lokal tid.

ESA planlegger å observere inntrengningen, et arbeid som koordineres av deres NEO Coordination Centre (NEOCC).

– Hovedmålet er å få bedre forståelse av satellitter og romskrap som faller inn fra svært elliptiske baner, sier astronom Marco Micheli ved NEOCC.

– Dernest gir objektet en mulighet til å teste vår årvåkenhet overfor en mulig fremtidig hendelse med en asteroide, sier han.

Det vil nemlig være visse likhets­trekk med denne hendelsen og et asteroide­treff: oppdagelsen skjer en stund i forveien, objektet følges over tid med bakke­teleskoper, og det vil nærme seg og treffe atmo­sfæren i en bratt bane. Det siste i motsetning til satellitter i lav jordbane, som mer spiralerer seg inn i atmosfæren.

Mer info om ESAs Space Situational Awareness: http://www.esa.int/ssa

Mer info om hendelsen hos ESA: http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness/Reentry_data_will_help_improve_prediction_models