Venus har størst lysstyrke i dag 21.september i kvart fase

  • Ukategorisert

Skjermbilde 2015-09-02 13.39.41Venus er nå blitt morgenstjerne etter å ha tilbragt mye av våren på aftenhimmelen. Du kan nå for tiden se den tidlig morgen som en hvit lysende prikk på østhimmelen. 21.september når planeten størst lysstyrke sett fra Jorda. I hele Norge er denne morgenscenen synlig. Venus viser faser som månen, men er ikke kalrest når den er “full”. Årsaken til det er at den da er på største avstand fra Jorda og derfor må lyset fra sola først gå avstanden til Venus som er 0,7 ganger jordas avstand til sola og deretter gå 1,7 jordavstander før den når oss. Lyset må da gå 2,7 ganger jordas avstand fra sola, eller over 400 millioner km fra en planetoverflate som er på sitt minste. Dessuten er den da svært nær sola slik at vi likevel ikke vil se den. Klarest eller med størst lysstyrke får derfor Venus når den er et stykke fra sola på himmelen og vi ser den med en stor flate som riktignok er “kvart” fase, eller 27 %, sett fra jorda. I dag den 21.september og en stund framover kan vi også se Mars og Jupiter på morgenhimmelen. Men vi trenger hjelp fra en prismekikkert for å se dem bedre enn med bare øyet.

Skjermbilde 2015-09-02 13.24.35