Stadig flere detaljer på Plutos og Charons (!) overflate

  • Ukategorisert

nh-lorri-pluto-1

 

Bilder fra langdistansekameraet LORRI viser stadig flere detaljer på Plutos overflate. Det er fremdeles for tidlig til at de kan identifiseres, enn si navngis. Men vi kan allerede nå si at Pluto har en overflate med store og små strukturer – noe som igjen tyder på en ganske variert geologi.

Det samme kan tydeligvis også sies om den største månen, Charon. Jamfør bildet nedenfor, som er bildebehandlet for å få fram detaljer.

nh-lorri-charon-1-2