Pluto-måne med kaotisk rotasjon

  • Ukategorisert

Denne uken ble det publisert en ny artikkel om Plutos fire små måner i tidsskriftet Nature, melder amerikanske medier. I artikkelen presenterer forskere resultatet av analyser av bilder av de fire små Pluto-månene Nix, Hydra, Kerberos og Styx tatt med Hubble-romteleskopet, og mye tyder på at “New Horizons” vil se merkelige ting når den får månene på kloss hold.

Hubble-bildene er tatt i forbindelse med planleggingen av passasjen til “New Horizons”, og var det som i sin tid førte til oppdagelsen av de fire små Pluto-månene mellom 2005 og 2012. Observasjonene viser at månene ikke er større enn 60 kilometer i diameter, og de kan være langt mindre. Variasjoner i lysstyrken til Nix og Hydra tyder på at de er avlange eller potetformede – noe som forsåvidt er normalt for så små kloder.

Det som er mer uvanlig, er måten minst en av dem roterer rundt sin egen akse på. Mens Charon er som måner flest og snurrer rundt en tenkt rotasjonsakse som alltid peker i samme retning, virrer rotasjonsaksen til Nix rundt slik video-simuleringen nedenfor viser. Av og til tipper månen helt over, slik at nordpol og sydpol bytter plass. Dette kalles for “kaotisk rotasjon”, et fenomen som ellers er kjent fra Saturn-månen Hyperion.

NASA-simulering av Nix’ rotasjon

Årsaken er sannsynligvis påvirkning fra tyngekraften til Pluto og den store månen Charon. Forskerne understreker at det kun er rotasjonen rundt egen akse som er kaotisk, ikke bevegelsen rundt Pluto. De fire små månene går jevnt og forutsigbart rundt Pluto, og vil ikke representere noen fare for “New Horizons”.

150114-pluto_4ef4763dfe61abf84ef435f038f6ca38.nbcnews-ux-600-480

Banene deres er forøvrig så regelmessige og tette at forskerne bak artikkelen ikke regner med å finne nye måner mellom de eksisterende månebanene. Blir det funnet nye måner vil de ligge innenfor Charon eller utenfor Hydras. Om de har rett, vil vi få vite i løpet av halvannen måned!