Universitetet i Oslo 200 år

  • Ukategorisert

NAS feiret Universitetet i Oslos 200 årsjubileum med nytt blikk på norsk universitetshistorie

Det gamle Observatoriet

Norsk astronomi som akademisk disiplin startet da Kongelig Fredriks universitet i Christiania kom i gang med undervisning i 1813. Men i årene før var astronomisk landmåling på fremste internasjonale nivå kommet i gang under ledelse av militæringeniøren Benoni Aubert og hans dyktige medarbeidere. I 1814 møtes Aubert og Christoffer Hansteen som kom fra København med seil og årer nærmest på ulovlig vis. Hansteen fikk bygd Observatoriet ved Solli plass ferdig i 1833. Dette og mye mer til fortalte Bjørn Ragnvald Pettersen i et åpent møte i Norsk astronomisk selskap som har fulgt i disse pionerene og andre personligheter i arkiver og bøker de siste årene. Denne delen av norsk vitenskapshistorie har nå fått nytt lys på seg som fortjener mer forskning og formidling i årene som kommer.