ESO: ALMA kaster lys over nærliggende planetsystem

  • Ukategorisert

Formalhaut. Foto: ESO

Et nytt observatorium som fortsatt er under bygging, har ledet til et stort gjennombrudd i forståelsen av et nærliggende planetsystem og gitt verdifulle ledetråder til hvordan slike systemer dannes og utvikler seg. Ved hjelp av ALMA-teleskopet oppdaget astronomene at planetene som kretser rundt stjernen Fomalhaut må være mye mindre enn først antatt. Det mest interessante i observasjonene er en enorm, veldefinert støvskive rundt den lyssterke stjernen.

Les mer på de norske sidene til European Southern Observatory.