Merkurpassasje over Sør-Norge 11.november, mens sola er lavt i SØRVEST! kl 1340-15 !

  • Ukategorisert

Merkur og Venus passerer ved sjeldne anledninger over solskiva sett fra Jorda. For Venus del er det mange generasjoner før vi får se en i Norge som er godt synlig og det er maksimalt 2 pr århundre i alt. Men Merkur kan gå over solskiva 13 ganger pr århundre og en slik hendelse som kalles en Merkurpassasje inntreffer før solnedgang i Norge 11.november. (illustrasjoner fra Stellarium)

NÅR DU OBSERVERER SOLA MÅ DU ALDRI SE DIREKTE! Det beste er å projisere bildet av sola på en hvit flate bak teleskopet.

Passasjen starter i Oslo mens sola er lavt i SØRVEST (10 grader over horisonten, kompasskurs 202gr) kl 13 40 og er synlig til sola går ned kl 15 00 (kompasskurs 234gr)

I Kristiansand er sola litt høyere på himmelen og passasjen er synlig til sola går ned 15 35

I Bodø går sola ned omtrent når passasjen starter og er derfor ikke synlig så langt nord.