Fagfornyelse uten astronomi

  • Ukategorisert

Utdanningsdirektoratet foreslår helt å fjerne astronomi fra læreplanene for naturfag på ungdomskolen og videregående – inkludert læren om Universet, som er det mest populære enkeltemnet blant alle naturfagene.

Er du uenig, må du gi dem beskjed innen 14. november!

Kronikken er skrevet av Vegard Rekaa, daglig leder / astronom ved Solobservatoriet:

Skolenorge står fremfor en av de største reformene vi har sett på flere tiår – fagfornyelsen – hvor samtlige læreplaner skal skrives om. Dybdelæring skal inn, overfladisk pugging skal ut. Overordnede emner skal inn, enkeltemner uten synlig relevans til andre enkeltemner skal ut.

Astronomi er ett av disse enkeltemnene som er tatt helt ut av læreplanene for naturfag på ungdomskolen og videregående. Fram til siste året på barneskolen skal elevene lære hva solsystemet består av og hvordan jordan har funnet sin livgivende plass. Men her stopper historien, både i undervisningen og i astronomien. Spørsmål som “Hvor kommer solsystemet fra?”, “Hva er solen laget av og hvor får den sin energi fra?”, “Hva er en galakse?” og “Hvor stort er universet og hvordan ble det til?” hører ifølge Utdannignsdirektoratet ikke lenger hjemme i skolen!

Astronomi og tanker om vår plass i verdensrommet engasjerer alle mennesker – i alle aldre. Det er en innfallsport hvor undring og begeistring for et naturfenomen inspirerer til interesse for naturfag og realfag. Dette ser vi også i PISA-undersøkelsen:

«Universet og universets historie» er det naturfag-temaet som norske 15-åringer – både jenter og gutter – er aller mest interessert i, ifølge PISA-undersøkelsen fra 2015. Å lære om universet er for mange ungdommer en motivasjon og en innfallsport til realfagene.

– Hentet fra forskning.no (Ellen K. Henriksen og Maria V. Bøe, Skolelaboratoriet v/Universitetet i Oslo)

For er ikke alle vi laget av materie som kommer fra verdensrommet? Når da energi og materie og bærekraftig utvikling er nye overordnede tema i læreplanene for naturfag, skulle man tro astronomi var en selvsagt emne å ta med seg videre. Det ser foreløpig ikke slik ut!

Astronomi er egnet til rekruttering, motivasjon og byr på en fabelaktig samling av fenomener som elevene kjenner fra før og som kan brukes til å belyse andre emner i naturfaget. Gjennom å vekke elevenes begeistring for stjerner, planeter og galakser, skal fremtidens ingengiører, meteorologer, leger, programvareutviklere, lærere og forskere verves i skolen.

Astronomi er en så viktig del av vår natur. Ved å stanse videre fordyping i faget etter barneskolen, samt fullstendig unngå de filosofiske spørsmålene som virkelig skaper undring og begeistring, vil vi kvele elevenes nysgjerrighet og engasjement for naturfag.

Frist for å komme med innspill til Utdanningsdirektoratets skisse til ny læreplan i naturfag er 14. november 2018.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/forste-skisse-til-nye-lareplaner/

 

Les også: Kronikk på forskning.no er kritisk til fjerningen av astronomi fra læreplanene,

https://forskning.no/pedagogiske-fag-fysikk-naturvitenskap/tar-vi-universet-ut-av-naturfaget-tar-vi-realfags-inspirasjonen-fra-norske-skoleelever/1251380