Fontener på Jupiters måne Europa

  • Ukategorisert
Dette sammensatte bildet viser sannsynlige forekomster av vanndamp som har kondensert til skyer høyt over Europa. Foto: NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center

Dette sammensatte bildet viser sannsynlige forekomster av vanndamp som har kondensert til skyer høyt over Europa. Foto: NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center

Ved hjelp av romteleskopet Hubble er det observert tegn til 200 km høye fontener på Europa. Det gir håp om at det vil være mulig å studere områder på Europa med overflatevann, slik at man slipper å bore gjennom kilometertykk is.

Denne artikkelen er skrevet av Øyvind Grøn og publisert på nett av Trond Erik Hillestad:

De nye observasjonene (figur 1 og 2) av Europa er direkteavbildninger gjort med romteleskopet Hubble. De tyder på at Europas tykke skorpe skjuler et dypt hav av saltvann under høyt trykk.

Figur 1. Dette sammensatte bildet viser at vanndamp har kondensert til skyer høyt over Europa. Svart-hvitt-bildet av Europa er satt sammen av data fra Galileo- og Voyager-ferdene, mens Europas nære omgivelser er fotografert med romteleskopet Hubble. Foto: NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center

Figur 1. Dette sammensatte bildet viser at vanndamp har kondensert til skyer høyt over Europa. Svart-hvitt-bildet av Europa er satt sammen av data fra Galileo- og Voyager-ferdene, mens Europas nære omgivelser er fotografert med romteleskopet Hubble.
Foto: NASA/ESA/W. Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center

De nye observasjonene har økt forskernes håp om at det vil være mulig å studere områder på Europa med overflatevann, slik at man slipper å bore gjennom kilometertykk is for å studere innholdet i Europas dype hav.

Beregninger har gitt som resultat at i havet under isen på Europa er det dobbelt så mye vann som i alle Jordas hav.

Figur 2. Disse bildene viser tegn til fonteneliknende forekomster av skyer med ispartikler helt opp til 200 km over Europas overflate. Bildene av Europas nære omgivelser ble tatt 26. januar, 17. mars og 4 april 2014 med romteleskopet Hubble. Det ble også tatt tilsvarende bilder 7 andre dager som ikke viste tegn til isfontener. Foto: NASA, ESA, W. Sparks (STScI)

Figur 2. Disse bildene viser tegn til fonteneliknende forekomster av skyer med ispartikler helt opp til 200 km over Europas overflate. Bildene av Europas nære omgivelser ble tatt 26. januar, 17. mars og 4 april 2014 med romteleskopet Hubble. Det ble også tatt tilsvarende bilder 7 andre dager som ikke viste tegn til isfontener. Foto: NASA, ESA, W. Sparks (STScI)

 

Mandag 26. september 2016 arrangerte NASA en telekonferanse der de annonserte oppdagelsene av fontener på Europa og formidlet illustrasjoner som vist i figurene 3-7.

Europa er den andre månen i Solsystemet der det er observert vannfontener. Den første var Saturn-månen Enceladus.

Figur 3. Illustrasjon av hvordan fontener på Jupiter-månen Europa presser seg opp gjennom kanaler i det tykke overflatelaget med is på Europa. Eksistensen av slike fontener innebærer at det må finnes et høyt overtrykk i havet på Europa. Månen fungerer omtrent som en trykk-koker. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech

Figur 3. Illustrasjon av hvordan fontener på Jupiter-månen Europa presser seg opp gjennom kanaler i det tykke overflatelaget med is på Europa. Eksistensen av slike fontener innebærer at det må finnes et høyt overtrykk i havet på Europa. Månen fungerer omtrent som en trykk-koker. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech

Figur 4. Den 26. januar 2014 ble det fotografert fontener opptil 160 km over Europas overflate da denne månen passerte foran Jupiter. Illustrasjon: Ann Feild (STScI)

Figur 4. Den 26. januar 2014 ble det fotografert fontener opptil 160 km over Europas overflate da denne månen passerte foran Jupiter. Illustrasjon: Ann Feild (STScI)

Figur 5. Illustrasjon som viser tenkte strukturer i Europas is, som kan gjøre det mulig for vann under trykk å komme seg opp til overflaten. Eksistensen av slike strukturer er foreløpig kun gjetninger. (Fra Schmidt m.fl. «Active formation of chaos terrain over shallow subsurface water on Europa», Nature, 2011)

Figur 5. Illustrasjon som viser tenkte strukturer i Europas is, som kan gjøre det mulig for vann under trykk å komme seg opp til overflaten. Eksistensen av slike strukturer er foreløpig kun gjetninger. (Fra Schmidt m.fl. «Active formation of chaos terrain over shallow subsurface water on Europa», Nature, 2011)

 

De nye observasjonene har også fått NASA-forskerne til å spekulere på om det kan være liv på Europa. Tanken er at på Jorda finner vi liv overalt der det er vann og energi. Da er det kanskje også slik på Europa. Det virker ganske sterke tidevannskrefter fra Jupiter inni Europa, og disse frigjør energi som muligens kan skape forhold som gjør det mulig å opprettholde primitivt liv i Europas hav.

Foreløpig er dette nokså ville gjetninger. Men slike gjetninger har vært en av drivkreftene bak store bevilgninger fra NASA til utforskningen av Solsystemets legemer. NASA har definert som ett av sine hovedmål å finne ut om det eksisterer liv andre steder enn på Jorda.

Figur 6. Sammenlikning av Enceladus (til venstre) og Europa. Enceladus har en radius på 252 km og er mye mindre enn Europa. Både Enceladus og Europa er dekket av is med tegn til globale hav under isen. Jupiters måne Europa har en radius på 1565 km. Den er litt mindre enn Jordas måne som har en radius på 1737 km. Under havet på Europa er det en mantel av fjell og innerst en jernkjerne. (Illustrasjon venstre: NASA/JPL-Caltech. Til høyre: NASA/JPL)

Figur 6. Sammenlikning av Enceladus (til venstre) og Europa. Enceladus har en radius på 252 km og er mye mindre enn Europa. Både Enceladus og Europa er dekket av is med tegn til globale hav under isen. Jupiters måne Europa har en radius på 1565 km. Den er litt mindre enn Jordas måne som har en radius på 1737 km. Under havet på Europa er det en mantel av fjell og innerst en jernkjerne. (Illustrasjon venstre: NASA/JPL-Caltech. Til høyre: NASA/JPL)

Figur 7. Illustrasjon av fontene på Europa. (Illustrasjon: NASA)

Figur 7. Illustrasjon av fontene på Europa. (Illustrasjon: NASA)

 


Notat til pressen:

Høyoppløste bilder av figurene i denne artikkelen kan finnes på:

Figur 1: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-hubble-spots-possible-water-plumes-erupting-on-jupiters-moon-europa

Figur 2 og 6: http://www.popsci.com/hubble-sights-water-plumes-on-europa

Merk at figur 5 er copyright Nature og kan brukes av forskere i formidlingsøyemed, men er ikke til fri avbenyttelse i media.

Figur 7: http://www.nasa.gov/sites/default/files/artistsconceptmain-full.jpg