Bekreftelsen på alt OK: Nye bilder fra New Horizons

  • Ukategorisert

Nytt fra New Horizons bildestrøm: Bildet nedenfor (forstørret utsnitt nederst) er tatt med langdistansekameraet LORRI for snart et døgn siden, med en eksponeringstid på et tiendels sekund. Avstanden til Pluto er 7,8 millioner km, og nå begynner landskapstrekk å fremstå skarpt på overflaten.

Blant annet er det åpenbart at Pluto kommer til å knive med Saturn-månen Iapetus om å være det legemet i Solsystemet som har de største kontrastene mellom lyse og mørke felter på overflaten. Den mørke flekken nær Charons (til venstre i bildet) nordpol, som ble oppdaget for noen dager siden, fremstår også mye tydeligere her.

Det skal bli svært interessant å se nærmere på disse og andre trekk i dagene som kommer. Dette blir moro!

lor_0298614834_0x630_sci_1

lor_0298614834_0x630_sci_1 - Edited