Mye aktivitet i meteorsvermen Perseidene natt til 13. august 2014

  • Ukategorisert

Hvert år krysser Jorda banen til kometer og rester av tidligere kometer. Dette vil vi se som strømmer av meteorer eller stjerneskudd. Disse små og store steinene har ulik fart og retning når de treffer jorda som farer av gårde med om lag 30 kilometer i sekundet rundt sola.

I noen dager i august passerer jorda banen til komet Swift-Tuttle som gir meteorstrømmen vi kaller perseidene siden den synes å stråle ut fra et punkt i stjernebildet Persevs på den nordlige stjernehimmelen. Dette punktet er om lag det samme hvert år og kommer av en perspektiveffekt. Hvis du bøyer hodet opp i et regnvær ser det ut som regndråpene kommer fra et punkt på himmelen over deg selv om du vet at de alle faller omtrent rett ned og alle dråpene er parallelle. Meteorene kommer også i rette linjer men synes å komme fra et punkt langt borte.

Meteorsvermen Perseidene har vært kjent i flere tusen år, men først i moderne tid er den blitt koplet sammen med kometen Swift-Tuttle. Flere andre meteorsvermer er knyttet til kometer.

Natt til 13.august melder astrofysiker og forsker Håkon Dahle på Fjellhammer utenfor Oslo «Til tross for månelys og en del skyer så jeg fra Fjellhamar 21 Perseider og tre “sporadiske” meteorer (sannsynligvis fra de mindre meteorsvermene som også er aktive på denne tiden av året) i løpet av 80 minutter. Mange var ganske flotte, med røykspor.» Dette er ganske høy aktivitet som tilsvarer om lag 100 meteorer i timen observert på et mørkt sted med svermens utstrålingspunkt rett over hodet.