august 2016

Perseidesvermen og Den Internasjonale romstasjon på augusthimmelen 2016

  • Ukategorisert

I august begynner nettene å bli mørkere i Sør-Norge selv om lyse netter og midnattsol perseideneholder seg lenger nordover i landet. Vi kan nå igjen forberede oss på nye astronomiske begivenheter på en stadig mørkere nattehimmel.

Hvert år krysser Jorda banen til kometer og rester av tidligere kometer. Dette vil vi se som strømmer av meteorer eller stjerneskudd. Disse små og store steinene har ulik fart og retning når de treffer jorda som farer av gårde med om lag 30 kilometer i sekundet rundt sola.

I noen dager i august passerer jorda banen til komet Swift-Tuttle som gir meteorstrømmen vi kaller perseidene siden den synes å stråle ut fra et punkt i stjernebildet Persevs på den nordlige stjernehimmelen. Dette punktet er om lag det samme hvert år og kommer av en perspektiveffekt. Hvis du bøyer hodet opp i et regnvær ser det ut som regndråpene kommer fra et punkt på himmelen over deg selv om du vet at de alle faller omtrent rett ned og alle dråpene er parallelle. Meteorene kommer også i rette linjer men synes å komme fra et punkt langt borte.

Det maksimale antall som kan observeres og som inntreffer 12. eller 13. august er beregnet til maksimalt 150- 200 pr time. Dette gjelder kun for dem som har mørk himmel og svermens utstrålingspunkt i senit eller rett over hodet. Noe lavere tall her i Norden med lyse netter og noen som kommer under horisonten. Månen er halv på den tiden og går ned rundt midnatt så det skulle gi gode muligheter for å se den kraftigste svermen av denne typen siden 2009. Norsk meteornettverk har allerede observert en perseide 31.juli så det kan tyde på en sverm kraftigere enn vanlig. (http://norskmeteornettverk.no/meteor/20160731/005323/) Perseidene er raske og de brenner opp høyt i atmosfæren så vi vil ikke finne noen av dem nede på bakken. De kan derfor gi korte og lyssterke stjerneskudd.Meteorsvermen Perseidene har vært kjent i flere tusen år, men har ikke vært noen stor suksess her oppe i nord siden den kommer på slutten av de lyse nordiske netter og i år også sammen med en fullmåne som i tillegg er noe sterkere og større enn vanlig. Stjernene som er synlige om natten for tiden er bare de aller sterkeste og det er få perseider som er så sterke som disse stjernene i det hele tatt.

orbit

Ildkula som Norsk meteornettverk observerte 31.juli hadde Swift-Tuttles bane rundt sola og var derfor en tidlig perseide!

Det er vanskelig da å si hvor mange som kan sees her i Norge, men det kreves en god del tålmodighet og kanskje så få som de aller lyssterkeste som det er noen få av i timen kan antas å bli sett ut på morgensida. Perseidene er dessuten kjent for å lage korte spor som gjør det til en ekstra utfordring for den som vil bivåne det hele.

Internasjonale romstasjonen

Mens vi venter på at perseidesvermen skal ta seg opp kan vi se den internasjonale romstasjonen(ISS) bevege seg over sørhimmelen fra vest til øst i løpet av et par minutter. Den beveger seg med 7 km/s i 350 kilometers høyde over jordoverflaten. På østsiden av himmelen vil den forsvinne fordi den beveger seg inn i jordskyggen. Sola befinner seg da under horisonten i nordvest. Lysstyrken er som en sterk planet omtrent som Jupiter, men sitt parat når den kommer for det er fort over. Etter 8.august er det en stund til neste gang! Tidene under gjelder for Oslo.

ISS fra Oslo

Internasjonale romstasjon lyser som en sterk planet

Internasjonale romstasjon lyser som en sterk planet Foto:Tor E Aslesen

 

 

PM betyr at begivenheten finner sted etter kl 12 og AM etter kl 24
https://spotthestation.nasa.gov/sightings/view.cfm?country=Norway&region=None&city=Oslo#.V6BQefxkjIW