februar 2016

Generalforsamling i Norsk astronomisk selskap tirsdag 24.mai

  • Ukategorisert

På generalforsamling generalforsamling2016 er leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer på valg. Foredrag av Hans Aspenberg med siste nytt om Deberitzobservatoriet vårt på Harestua vil innlede møtet kl 17 45!

Vi søker gamle og nye interesserte medlemmer som vil delta på generalforsamlingen som holdes på Institutt for teoretisk astrofysikk på Blindern  24.mai kl 1830 i Auditoriet, Svein Rosselands hus (kart), Sem Sælands vei 13, 0371 OSLO.

Selskapet har 2000 medlemmer, men vi trenger nye! Meld deg inn og delta på Generalforsamlingen om du ikke allerede er medlem og bidra med nye impulser for arbeidet for utbredelse av kjennskapet til astronomi i Norge!

Asteroide 2013 TX68 passerer nær Jorda 5.mars

  • Ukategorisert

Asteroide 2013 TX68 En asteroide på om lag 30 meter i diameter passerer jorda 5.mars 17 000 km fra overflaten. Den kan kun sees i teleskop av noen størrelse. Asteroiden er av Apollogruppen som har baner som krysser jordas forholdsvis ofte. Et nært møte mellom asteroiden og jorda vil også finne sted 28.september i 2017, men framtidige observasjoner med påfølgende beregninger må gjøres for å si nøyaktig hvor nære det blir.

Den lille asteroiden 2013 TX68 passerer muligens så nærme som 17000 km over Jordas overflate. Asteroiden kommer dermed godt innenfor banen for tv-satellitter og til og med innenfor banen til GPS-satellitter. Jordas diameter er 12800 km.  Denne lille asteroiden har en fart på 13 km/s når den passerer nær jorda. Det vil si at den bruker om lag 17 minutter på å passere over jordkloden. Sjansen for treff er av NASA beregnet til 4 milliarddeler så her blir neppe noen fulltreffer. I masse er 2013 TX68 10 ganger den som traff Tsjellabinsk 15.februar 2013 som ødela tusenvis av vinduer tre minutter etter at en voldsom ildkule ble observert i tallrike kameraer. Men den nye asteroiden 2013 TX68 ble oppdaget i oktober i 2013 så den kommer ikke så overraskende som den i Tsjellabinsk som plutselig kom inn med morgensola i ryggen.

Man kan gjøre seg noen tanker om hvor utrolig lange og forbausende korte tidsspenn som gjelder for voldsomme hendelser i solsystemet. Jorda beveger seg med 30 km/s gjennom verdensrommet i sin bane rundt sola og vil derfor bruke litt over 7 minutter på å gå sin egen diameter. Det vil si at en asteroide må treffe innenfor omtrent dette tidsspennet eller noe mer om det skal bli treff avhengig av retning og fart. Dette gjaldt også for den som var med å utrydde dinosaurene for 65 millioner år siden. 100 millioner år før hadde den kollidert med et annet objekt mellom Mars og Jupiter, men den hadde antakelig mindre enn 20 minutter på å treffe jorda. Om den hadde kommet en halv time tidligere eller seinere så ville livet på jorda fått et annet forløp.

Denne asteroiden var 12 km i diameter og kom inn i atmosfæren med om lag 20 km/s Selve krateret som er minst 150 km i diameter og 1,5 km dypt og ble dannet på mindre enn 15 minutter. Mange tusen kubikkilometer masse ble slynget ut av dette krateret som i dag er begravet på flere kilometers dyp.