mai 2014

Kort referat fra informasjonsmøtet om Deberitz-teleskopet 26. mai

  • Ukategorisert

Vi var ikke mange tilstede, men vi var entusiastiske, ivrige og gavmilde! I løpet av møtet var 49.000 av budsjettet på 90.000 på plass. Prof. emeritus og gammel Harestueveteran, Per Ofstad, la 15.000 i prosjektkassa, firmaet “Å” ved Geir Isene la inn 6.000. De resterende deltakerne på møtet tegnet seg for en “folkeaksje” hver. Dessuten gir NAS’ styremedlemmer sitt styrehonorar til prosjektet. Vi bør også nevne firmaet Din Kikkert AS som forærte oss et teleskop for utlodding på teleskopets dag i februar. Loddsalget gav en inntekt på 6000.-

De resterende midlene vil bli samlet inn i løpet av sommeren i form av sponsormidler og salg av slike folkeaksjer. Sponsorer og eiere av folkeaksjer vil, i tillegg til omtale, heder og ære,  få navnet sitt på et messingskilt som blir satt opp på observatoriebygget. I tillegg vanker det fri observasjonstid når teleskopet kommer i full drift.

Kuppelbygg

Kuppelbygg av samme type som skal bestilles

Bli med å bidra!

Folkeaksjene à kr 1000.- kan kjøpes ved å innbetale til NAS konto 9365 10 70994. Merk innbetalingen Deberitz-teleskopet. Overskytende midler vil gå til et driftsfond.

Hvis alt går i orden, vil teleskopet, et 14″ Meade, være under tak og klart til bruk på Solobservatoriet på Harestua i løpet av oktober 2014. Selve teleskopet er en testamentert gave fra Carsten Deberitz, mangeåring nestleder og styremedlem i NAS og i tillegg ett av våre æresmedlemmer. Kuppelbygningen fra Pulsar vil også utstyres med et all-sky kamera for «værvarsel» og ildkuleobservasjoner. Planen på sikt er at hele anlegget skal kunne fjernstyres og brukes av skoler, allmennheten og selskapets medlemmer.

Dugnad for å lage forskaling og støpe såle helgen 18-20. juli

Mer informasjon vil komme etterhvert.