Studer astronomi

Siden er under utarbeidelse. Flere universiteter skal legges til. Sist oppdatert 24. mai 2023.

Ønsker du å studere astronomi? Det er mange veier å velge.

Mange universiteter og høyskoler i Norge tilbyr utdannelser innen fysikk, informatikk, matematikk og teknologi hvor astronomi eller romfart kan være elementer. Her har vi forsøkt å lage en oversikt over mulighetene som finnes.

Vi kan ikke garantere for at informasjonen på denne siden er utfyllende. Det kan finnes andre studieprogrammer som kan være relevante enn de som er nevnt her. Kontakt aktuelt studiested for mer informasjon.

Du kan også sjekke ut Romsenteres guide til en romjobb.


Universitetet i Oslo

Ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO finner vi hovedfagmiljøet innen astronomi i Norge. Her forskes det innen kosmologi, ekstragalaktisk astronomi og solfysikk. Som masterstudent kan man velge hvilken av disse retningene man ønsker å fordype seg i. Det er spesielt fokus på den kosmiske bakgrunnsstrålingen og på Sola (Rosseland senter for solfysikk).

Ved Fysisk institutt forskes det også på ulike astronomi-relaterte temaer, slik som innen kjerne- og partikkelfysikk og teoretisk fysikk.

Bachelor (3 år)Master (2 år)
Fysikk og astronomiAstronomi
Computational Science: Astrophysics
Fysikk: Romfysikk og -teknologi

Er du interessert i romteknologi, kan Elektronikk, informatikk og teknologi (bachelor + master) være en vei å gå.

Er du interessert i hvordan grunnstoffene dannes i universet, sjekk ut fysikkmasteren Kjerne- og partikkelfysikk.

Er du interessert i teoretisk fysikk, slik som relativitetsteori, supersymmetri og lignende, kan du ta en masteren Teoretisk fysikk.

Er du interessert i planeter og astrogeologi, kan du ta studieemnet GEO-AST3410 – Planetologi, enten som en del av en av de andre masterne nevnt her, eller som en del av et geologi-studium.


NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ved Institutt for fysikk ved NTNU forsker de blant annet på høyenergetiske fenomener, som nøytronstjerner, svarte hull, hvite dverger og supernovarester, og partikkelfysikk (CERN).

Bachelor (3 år)Master (2 år)
FysikkPhysics: Astrophysics and Theoretical Physics

Er du interessert i romteknologi og instrumenter, kan du sjekke ut Bachelor i ingeniørfag, geomatikk eller se de forskjellige studiemulighetene hos Institutt for elektroniske systemer, hvor de blant annet har et emne i romteknologi.


Universitetet i Bergen

Ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB forsker de innen romfysikk (Birkelandsenteret for romforskning) og romplasma, samt kjerne- og partikkelfysikk (CERN) og teoretisk fysikk.

Bachelor (3 år)Master (2 år)
FysikkFysikk

Aktuelle studieretninger innen master i fysikk, kan være: Romfysikk, Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikk og Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikk.


UiT – Norges arktiske universitet

Ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiT forsker de blant annet innen romfysikk og jordobservasjoner.

Bachelor (3 år)Master (2 år)
Matematiske realfagPhysics (i Tromsø)

Er du interessert i romfysikk, kan du ta master i Romfysikk (sivilingeniør, i Tromsø).

Er du interessert i satellitteknologi, sjekk ut bachelor og master i Satelitteknologi (bachelor i Narvik eller Alta og master i Narvik).


Universitetet i Stavanger

Kommer


Universitetet i Agder

Kommer