Amp glow

Fra astrofoto
Hopp til navigering Hopp til søk

Hva er forsterkerglød/amp-glow?

Forsterkerglød(Amp-glow) er et generalisert begrep og har blitt brukt i CCD-tiden. Det refererte opprinnelig til "forsterkerglød", men i disse dager refererer det vanligvis til enhver form for "glød" i bildet som er forårsaket av selve kameraet. Gløder er områder av bildet som blir lysere enn nærliggende områder på grunn av kretsløp i kameraet eller sensoren. Historisk sett var det vanligvis forårsaket av aldrende forsterkerkrets i CCD-kameraer, som ofte dukket opp i et område av rammen nær forsterkeren. Med et CCD-kamera er det meste av avlesningselektronikken utenfor sensoren, plassert på kretskortet rundt sensoren.

Når det gjelder CMOS-kameraer, er forsterkerglød vanligvis ikke fra en forsterker. CMOS-sensorer er vanligvis "fullstendig integrert", noe som betyr at, i motsetning til en CCD, er avlesningselektronikk inkludert på sensoren sammen med alle pikslene i seg selv. Hver sensor har minst én, ofte mange, ADC (analog til digital konvertering) og CDS (støyreduksjon) enheter på seg. Det er også andre støttekretser på selve sensoren i disse dager ... klokkegeneratorer og strømforsyningsregulatorer og slikt. Disse støttekretsene kan generere varme eller kan til og med avgi NIR-lys, som begge kan forårsake glød. I tillegg inkluderer mange moderne CMOS-sensorer høyytelses bildebehandling som en del av sensorpakken, enten i form av on-die-behandling eller en sekundær prosessor som er direkte integrert i sensoren ved å feste den (ofte på baksiden av sensoren). .) Disse prosesseringskretsene kan ofte generere varme som kan produsere glød.

Varme kan øke den mørke strømmen akkumulert i piksler. Piksler som viser runde gløder, vanligvis myke uten noen åpenbar struktur, er forårsaket av varmekilder. NIR, eller Near Infra-Red, kan også sendes ut av noen sensorkretser. NIR-gløder kan vises hvor som helst på en sensor, kan ofte ha distinkt struktur og utstråles ofte fra bestemte steder rundt sensorens periferi. Ikke alle piksler i en sensor vil bli påvirket, og heller ikke de berørte vil bli påvirket jevnt. Gløder "vokser" kanskje ikke med tiden på samme måte som mørk strøm selv gjør, og kan akselerere over tid og bli lysere raskere enn mørk strøm selv ettersom eksponeringene blir lengre.

I noen diskusjonsfora har begrepet "amp" blitt droppet, og ordet "glød" alene brukes ofte for å beskrive den typen glød som oppstår med CMOS-kameraer.

Hvordan ser amp-glow ut?

Det første trinnet i å håndtere gløder er å forstå hvordan de presenteres. Amp-glød-mønstre er ofte forskjellige fra kamera til kamera, avhengig av hvilken type sensor som brukes. Kameraer som ASI128, ASI094 og ASI071 bruker høykvalitets digitale fargekamera (DSLR og speilløse) sensorer. Disse sensorene er designet for mer krevende standarder som kreves av din gjennomsnittlige fotograf, og amp-glow er vanligvis minimale og knapt synlige i verste fall (ofte bare en veldig liten lysere i ett hjørne eller langs en kant), og i beste fall ikke-eksisterende.

Andre kameraer som bruker mer spesialiserte sensorer kan vise forsterker-glød. ASI1600, ASI294, ASI183 og ASI178 har distinkte mønstre.

Se mer her.

Eksempel på amp-glow i et ZWO ASI183MM Pro