juni 2019

Sommersolverv og andre fakta

  • Ukategorisert

Sommersolverv inntreffer i år kl 17 54 den 21.juni 2019. Det vil si at sola i det minuttet står høyest på sin bane på himmelen. Men er det årets lengste dag?

I Oslo står sola opp 03 53 fra 17. til 21.juni og den går ned fra den 19. til den 27, juni kl 22 43. Målt i sekunder er dagen lengst 21.juni med 18 timer 49 minutter og 53 sekunder. Målt i minutter er 19. til 24.juni like lange dager med 18 timer og 49 minutter.

Avstanden til sola er 152 026 000 km, som ikke er største avstand. Den inntreffer 4.juli i år med avstanden 152 104 000. Siden dette er når Jorda går akkurat «rundt svingen» lengst fra sola blir det samme avstand dagen etter også. Deretter nærmer vi oss sola igjen og når korteste avstand 147 091 000 km 4. og 5.januar 2020. I år var vi litt lenger unna på den 3.januar med 147 101 000 km.

Kreftene fra andre planeter og Månen påvirker også posisjonen til Jorda. Strengt tatt er det Jord-Måne systemets felles tyngdepunkt som går i bane rundt sola og bestemmer solnære(perihelium) i januar og solfjerne(aphelium) i juli. Tyngdepunktet ligger inne i jorda siden månens masse er liten i forhold til jordas. Den er 1/81 del slik at om vi legger 82 måleenheter mellom jordas og månens sentrum vil tyngepunktet befinne seg i gjennomsnitt 1/81 del av 384 400 km eller 4688 km fra Jordas sentrum.

Jordas radius er 6366 km i gjennomsnitt eller 1678 km fra overflaten. Det er litt kortere enn Norges totale lengde som er 1748 km fra nord til sør eller omvendt. Fra Lindesnes til Kinnarodden. Over land er det 1790 km fra Lista til Vardø.

Månens radius er 1738 km som altså er 10 km kortere enn Norges geografiske lengde.

https://hypertextbook.com/facts/2002/AdaLi.shtml
https://www.timeanddate.com/calendar/seasons.html
https://www.timeanddate.com/sun/norway/oslo