mai 2019

Referat fra generalforsamling i Norsk Astronomisk Selskap for 2019

 • Ukategorisert


Generalforsamlingen ble avholdt i auditoriet i Vilhelm Bjerknes hus,
Moltke Moes vei 35 tirsdag 26.mars 2019 klokka 18 til 20. 12 medlemmer
var tilstede.

 1. Godkjennelse av innkalling
  Innkalling ble godkjent.
 2. Valg av ordstyrer
  Tor Aslesen ble valgt til ordstyrer.
 3. Valg av referent og to som skal underskrive protokollen
  Erik Sundheim ble valgt til referent. Nils Olaf Thonvald og Trond Larsen ble valgt til
  protokollunderskrivere.
 4. Årsrapport for 2018
  Tor gikk gjennom årsrapporten for 2018. Årsrapporten ble godkjent.
 5. Regnskap for 2018
  Tor gikk gjennom regnskapet for 2018. Regnskapet er revidert og anbefalt godkjent 19. mars
  2019 av Thorbjørn Løvik.
  Regnskapet ble godkjent.
 6. Budsjett for 2019
  Tor gikk gjennom budsjettet for 2019. Budsjettet ble godkjent.
  Utgifter er for 4 trykte utgaver på ca 52 sider, ikke 6 nr som det står i budsjettet.
  Medlemskapet er for 12 måneder.
 7. Kontingent for 2019
  Styret foreslår fortsatt kontingent på 490 kroner. Forslaget ble vedtatt. Løssalgsprisen for
  Astronomi ble fortsatt 79 kroner.
 8. Vedtektsendring
  Forslaget til styret ble vedtatt med 11 stemmer, 1 avsto
 9. Æresmedlemmer
  Styret har ingen forslag til æresmedlem.
 10. Valg
  Følgende styre ble foreslått av valgkomitéen:
  Funksjon Navn
  Leder Tor Einar Aslesen Ett år igjen
  Nestleder Erik Sundheim Valgt for to år
  Styremedlem Are Vidar Boye Hansen Valgt for to år
  Styremedlem Erik Rabe Røstad Valgt for to år
  Styremedlem Håkon Dahle Ett år igjen
  Styremedlem Bjørn Håkon Granslo Valgt for ett år
  Første varamedlem Trygve Gerhard Hanssen Valgt for ett år
  Andre varamedlem Valgt for ett år
  Tredje varamedlem Valgt for ett år
  Alle ble valgt enstemmig.
  Styret foreslår revisor senere.
  Nytt styre i Westin-fondet:
  Tor Einar Aslesen
  Håkon Dahle
  Erik Rabe Røstad

Ny valgkomite:
Stine Fredriksen
Torsten Aslaksen
Stig Corneliussen

 1. Eventuelt
  Ingen saker

protokollunderskrivere: Nils Olaf Thonvald Trond Larsen