mars 2018

Vellykket jubileumskonferanse 9. til 11.mars i Trondheim

  • Ukategorisert

Norsk astronomisk selskap arrangerte astronomikonferanse i forbindelse med 80 års jubileumet til selskapet.

25.februar 1938 er ble selskapet stiftet etter initiativ fra legendariske professor Svein Rosseland.

Nesten 80 deltakere hørte på interessante foredrag den 10.mars i Royal Garden hotell i Trondheim. Fredag 9.mars var det besøk på observatoriet til Trondheim astronomiske forening på Bratsberg utenfor byen. Observatoriet har to tre bygninger, ett for visuelle observasjoner, ett for fotoobservasjoner og en varmebrakke. Utsikten mot sørhorisonten er god og ikke altfor mye forstyrret av lys fra bebyggelsen.

Romfartsekspert Erik Tandberg som er æresmedlem i selskapet og æresgjest ved konferansen snakket i vel en time om historien om raketter fra tidligste tider i Kina til bemannede romferder nå og i framtida. Tandberg snakket levende uten manus eller andre hjelpemidler og høstet stor applaus for sitt foredrag.

Les mer »Vellykket jubileumskonferanse 9. til 11.mars i Trondheim