Venus-passasje 8. juni 2004


VENUS-PASSASJEN: SKOLESIDER

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

Hvordan måler vi avstandene i verdensrommet? Venus-passasjen ble i sin tid brukt til å måle dimensjonene. Her finner du ut hvordan!

Nedenfor gir vi to praktiske oppgaver som vi håper skoler og andre benytter sjansen til å gjøre. Den ene oppgaven kan gjøres når som helst, og går ut på å måle hvor stor Jorden er. Den andre oppgaven kan vi bare gjøre 8. juni 2004: Måling av avstandene i rommet!

Oppgavene vil gi et innblikk i den enestående innsatsen som gjorde at vi fant ut avstandene i verdensrommet. De er laget så enkle som mulig, med lite krav til matematisk kunnskap. For spesielt interesserte finnes det lenker til en mengde bakgrunnsstoff lenger ned på denne siden.

Gjennom oppgavene vil elevene lære om verdensrommet og størrelsene og avstandene til objektene i verdensrommet på en unik måte. Vi håper alle benytter anledningen, for vi får ikke flere gode sjanser i vår levetid!

Beregningene er avhengige av at du sammenlikner målingene dine med målinger som er tatt fra et annet sted på jordkloden. Derfor er det viktig å melde seg på til målingene allerede nå. Se lenke for "Påmelding" under henholdsvis oppgave 1 og 2.


OPPGAVE 1: SLIK MÅLER DU JORDENS OMKRETS

UTSTYR
Utstyret som trenges, lager du enkelt selv. Et langt, rett rør og et vater er de viktigste tingene.
Les mer.

SLIK MÅLER DU
I samarbeid med en annen skole langt unna skal dere måle Jordens størrelse. Metoden er den samme som ble brukt for nesten 2500 år siden i Egypt.
Les mer.

UTREGNING AV JORDENS STØRRELSE
Nå skal vi regne ut Jordens størrelse! Dere har nå målt solhøyden, men før dere går videre, må dere eller læreren deres utveksle måletall med den skolen som dere samarbeider med (se nedenfor). Selve utregningen er enkel.

Les mer.

PÅMELDING: VIKTIG INFORMASJON FOR LÆRERE
For å kunne regne ut Jordens størrelse, må dere utveksle målingene med den skolen dere samarbeider med.
Finn en samarbeidsskole her.

MER INFORMASJON / BAKGRUNNSSTOFF:

MÅLING AV JORDENS STØRRELSE
For nesten 2500 år siden klarte en egypter å regne ut Jordens omkrets! Det var en kjempebragd og her kan du finne ut hvordan han gjorde det.
Les mer.OPPGAVE 2: SLIK MÅLER DU AVSTANDEN TIL SOLEN

METODE 1: MÅLING AV TIDSPUNKTENE FOR VENUS' INNTREDEN PÅ OG UTGANG FRA SOLSKIVEN
Denne metoden baserer seg på at tidspunktene vil være litt ulike sett fra forskjellige steder av jordkloden. Dette kan brukes til å finne Solens avstand fra Jorden.
Les mer.


KALKULATOR FOR AVSTANDEN TIL SOLA
Hvis du har klart å måle et par tidspunkter, vet din posisjon, og kjenner noen andre som har gjort det samme et annet sted i verden, kan dere bruke kalkulatoren vi har utviklet.

METODE 2: MÅLING AV VENUS' BANE OVER SOLSKIVEN
Denne metoden baserer seg på at Venus vil følge litt forskjellige baner over solskiven, hvis passasjen observeres fra to ulike steder på jordkloden. Dette kan brukes til å finne Solens avstand fra Jorden.
Les mer.

PÅMELDING/REGISTRERING
Etter observasjonene kan dere registrere målingene på dette registreringsskjemaet.

INTERNASJONAL SKOLEKAMPANJE
I forbindelse med den verdenshistoriske begivenheten som en Venus-passasje er, er det satt i gang en internasjonal skolekampanje. Skoleelever - og andre - over hele verden oppfordres til å gjøre mest mulig detaljerte målinger.
Les mer.

MER INFORMASJON / BAKGRUNNSSTOFF:

PARALLAKSE OG AVSTANDEN TIL SOLEN
Hva er parallakse, hvordan måles den og hvordan kan vi bruke den til å måle avstanden til Solen?
Les mer.

BESTEMMELSE AV SOLAVSTANDEN VED HJELP AV VENUS' BANE OVER SOLSKIVEN (METODE 2)
En Venuspassasje gir oss en helt unik mulighet for å måle avstanden til Solen. Kjenner vi den avstanden, finner vi lett de andre avstandene i Solsystemet ved hjelp av Keplers lover.
Les mer.

PLANETENES POSISJONER I FORHOLD TIL JORDEN OG SOLEN
De indre planetene i Solsystemet, Merkur og Venus, kan aldri stå særlig langt fra Solen på himmelen. Her ser du grunnen. Her får du også forklart en del andre begreper som har med planetbanene å gjøre og hvorfor Venus ikke skygger for hele Solen.
Les mer.

JORDENS OG VENUS' RELATIVE AVSTANDER TIL SOLEN
Det var først med Venus-passasjen i 1769 astronomene klarte å bestemme en noenlunde nøyaktig absolutt avstand til Solen. Men de relative avstandene til flere objekter i Solsystemet var allerede godt kjent. I 1543 utgav Nicholas Copernicus et verk som beskrev vårt nære verdensrom og som inneholdt en bestemmelse av de relative avstandene mellom Jorden og Solen og mellom Venus og Solen. Les mer.

KEPLERS LOVER BESKRIVER PLANETENES BEVEGELSER
I hundrevis av år studerte astronomene planetenes bevegelser stadig mer inngående. Men å beskrive bevegelsene matematisk var ikke så lett. Vi ser planetene projisert inn på himmelplanet og kan se hvordan de flytter seg mellom stjernene. Men hvordan planetene beveger seg i rommet, fra oss og mot oss, er ikke så lett å observere. Les mer.

Hovedside om Venus-passasjen

Slik blir du astronom


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 24.08.03, oppdatert 03.06.04 av Trond Erik Hillestad
Adresse: webmaster@astro.uio.no