Venus-passasje 8. juni 2004


UTREGNING AV JORDENS STØRRELSE

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

Dere har nå målt solhøyden. Før dere går videre, må dere eller læreren deres utveksle måletall med den skolen som dere samarbeider med.

Nå skal vi regne ut Jordens størrelse!

 1. Bruk et kart og mål avstanden mellom breddegradene til skolene i nord-sør retning. Ligger den ene skolen på 67 grader nord og den andre på 60 grader nord, må dere altså måle avstanden mellom linjene for 67. og 60. breddegrad i ren nord-sør-retning. Dere skal altså late som om skolene ligger helt rett nord for hverandre.

  Vi skulle egentlig ha målt denne avstanden direkte enten ved å gå eller kjøre, men det tar litt for lang tid!

 2. Regn ut forskjellen i solhøyde:
  Forskjell = solhøyde i sør - solhøyde i nord
 3. Målinger av solhøyden fra to ulike steder forteller oss hvor stor del av hele sirkelens 360 grader som ligger mellom de to stedene.
  Illustrasjon: astronomi.no

 4. Endelig: Jordens omkrets!
  Kall avstanden målt i kilometer mellom breddegradene til skolene Y Kall forskjellen i solhøyde mellom de to stedene X

  Jordens omkrets = Y * (360/X) kilometer

  Diameteren = Omkretsen/Pi eller omtrent lik omkretsen/3

Var det ikke utrolig at vi kan regne ut hele Jordens omkrets bare ved å måle solhøyden to forskjellige steder?


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 24.08.03, oppdatert 24.08.03 av Unni Fuskeland
Adresse: webmaster@astro.uio.no