Venus-passasje 8. juni 2004


INTERNASJONAL SKOLEKAMPANJE

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

I forbindelse med den verdenshistoriske begivenheten som en Venus-passasje er, er det satt i gang en internasjonal skolekampanje. Skoleelever - og andre - over hele verden oppfordres til å gjøre mest mulig detaljerte målinger.

For de fleste vil dette i praksis være den ene gangen i livet man har mulighet for selv å måle avstandene i verdensrommet. Vi ønsker derfor at flest mulig registrerer seg og sine data på disse nettsidene.

Spesielt viktige vitenskapelige data:
    Metode 1: Måling av tidspunktet for 2. og 3. kontakt. Les mer.
    Metode 2: Inntegning av nøyaktig bane for Venus over solskiven. Les mer.
Ved å sammenligne med andre målinger kan solavstanden regnes ut.

Etter observasjon kan du registrere målingene dine på dette registreringsskjemaet.


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 14.01.04, oppdatert 03.06.04 av Trond Erik Hillestad
Adresse: webmaster@astro.uio.no