Venus-passasje 8. juni 2004


PLANETENES POSISJONER I FORHOLD TIL JORDEN OG SOLEN

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

Planetenes posisjoner i forhold til Jorden og Solen.
De indre planetene kan aldri stå veldig langt fra Solen fordi de har trangere baner enn jordbanen. Merkur står maksimalt 28 grader og Venus 47 grader fra Solen på himmelen. Størrelsesforholdene er helt gale, men vi ser at en ytre planet som står i motstilling til Solen, er aller nærmest Jorden i sin bane. En indre planet som står i nedre samstilling er nærmest Jorden, men vi ser bare den mørke baksiden av planeten.
Under Venuspassasjen 8. juni 2004 er Venus i nedre samstilling.
Illustrasjon: Astronomi.no


Under en Venus-passasje passerer Jorden gjennom halvskyggen som Venus kaster ut i rommet bak seg. Størrelsesforholdene er ikke korrekte.
Illustrasjon: Astrofysisk institutt, UiO


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 24.08.03, oppdatert 24.08.03 av Unni Fuskeland
Adresse: webmaster@astro.uio.no