Venus-passasje 8. juni 2004


SOLENS PARALLAKSE

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

Hold armen rett ut foran deg og se på hånden i forhold til bakgrunnen. Lukk deretter vekselvis høyre og venstre øye. Ser du at hånden flytter seg i forhold til bakgrunnen?

Dette skyldes at du ser hånden i litt ulik vinkel. Øynene er noen centimeter fra hverandre og det er nok til at synsretningen mot hånden endrer seg litt.

Denne effekten kan brukes til å bestemme store avstander i verdensrommet! Dersom vi ser på et objekt i verdensrommet fra to ulike steder på kloden, gjerne på motsatte sider (for eksempel fra Norge og Hawaii i Stillehavet), ser vi objektet i litt forskjellig vinkel.

Hvor mye objektet "flytter" seg i forhold til bakgrunnen kommer an på to ting: Jorden diameter (og den kjenner vi nøyaktig) og objektets avstand. Jo fjernere objektet er, jo mindre blir vinkelen som det "flytter" seg i forhold til bakgrunnen når vi flytter på oss. Vinkelen kalles objektets parallakse

Denne illustrasjonen viser parallaksen for Solen:

Tenk deg at vi ser på Solen fra henholdsvis nordpolen og ekvator. Da ser vi Solen i litt ulik vinkel. Den spisse vinkelen ASC kalles Solens parallakse.
Lengden av siden AC er lik Jordens radius som vi kaller R. Vinkelen ved punkt A (nordpolen) er rett, d.v.s. 90 grader. Kan vi derfor måle parallaksen (den spisse vinkelen), kan vi lett regne ut avstanden CS som er Solens avstand fra Jorden! For de som kjenner de trigonometriske funksjonene, er solavstanden CS=R/sin(Solens parallakse).
Illustrasjon: Astronomi.no

Vi kan altså bestemme avstanden til Solen ved "bare" å måle dens parallakse. Dessverre er vinkelen så knøttliten (fordi Solen er langt unna Jorden), at vinkelen er vanskelig å måle. På grunn av Solens enorme lysstyrke, er det heller ikke mulig å se bakgrunnsobjekter på himmelen som kunne vært brukt til å måle parallaksen.


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 24.08.03, oppdatert 24.08.03 av Unni Fuskeland
Adresse: webmaster@astro.uio.no