Venus-passasje 8. juni 2004


SLIK MÅLER DU JORDENS OMKRETS

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

Utstyret som trenges for å måle Jordens størrelse lager du selv.


Utstyr:

  • Et langt rør av papp, plast eller metall. Det bør være 1-2 meter langt og stivt (det må ikke bøye seg under sin egen tyngde). Lengre rør kan gi mer nøyaktige svar, men er tungvinte å bruke. Røret bør ikke ha stor diameter.
  • Et vater
  • Et vinkelmål som er lett å avlese nøyaktig
  • En klokke (for å passe tiden da avlesningen skal gjøres)
  • Blokk og blyant
Du trenger et langt og helt rett rør for å kunne måle Solens høyde.
Illustrasjon: astronomi.no

Slik foretar du selve målingen.


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 24.08.03, oppdatert 01.06.04 av Trond Erik Hillestad
Adresse: webmaster@astro.uio.no