Venus-passasje 8. juni 2004


OPPGAVE FOR SKOLENE: MÅL JORDENS OMKRETS!

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

FOR LÆRERNE:
La skolen din og elevene bli med på prosjektet med å måle Jordens størrelse!

Fyll først ut skjemaet du finner her.
Skjemaet ber om skolens geografiske posisjon (lengde- og breddegrad). Dette bør du prøve å finne så nøyaktig som mulig. GPS-systemet gir perfekt svar, men så stor presisjon er ikke nødvendig. Posisjon til tidels grad burde holde. Mer nøyaktige tall kan gi mer nøyaktige verdier for jordstørrelsen.

Rett etter påske legges det her ut en liste over dem som har meldt seg på. Fra denne listen bør dere velge en skole som ligger lengst mulig unna i breddegrad.

Deretter kan du plukke ut en skole fra listen. Den bør ligge langt sør eller nord for din skole. En skole i Finnmark kan f.eks. velge en skole i Sør-Norge. Tilsvarende er det ideelt om skoler i Sør-Norge velger skoler i Nord-Norge.

Skoler i Midt-Norge bør forsøke å velge skoler som ligger lengst mulig unna i breddegrad.

De to skoleklassene (eller skolene dersom skolene velger å gjøre dette samlet) må deretter bli enige om en dato da øvelsen skal gjøres. Den må gjøres på en bestemt tid (se under).

Det enkleste er om skolene ligger på nøyaktig samme lengdegrad, men Norge er et langstrakt land. De nordligste områdene ligger mye lenger øst enn de sørlige. For å kompensere for dette må målingene gjøres til litt ulik tid.

MÅLING NÅR SOLEN STÅR I SØR

Det er svært viktig at målingene skjer akkurat (innen få minutters avvik) når Solen står i sør. Den har da samtidig sin høyeste posisjon på himmelen den dagen.

Hvordan finnes så dette tidspunktet? I "Almanakk for Norge" står tidspunktene for Oslo, Trondheim og Tromsø. Tidsforskjellen til andre steder finnes lett:

Tidsforskjell målt i timer = (forskjell i lengdegrad)/15

Er lengdeforskjellen mellom stedene 15 grader, skal det østligste stedet altså gjøre målingene akkurat 1 time før den vestlige skolen. Det østligste stedet skal alltid måle først.

Tidspunktet kan også finnes fra "Stjernekart, sol og måne" på astronomi.no (legg link). Dersom dere bor i en av de 8 byene som er listet, klikker dere under "Solen". Nederst på siden som da kommer opp står "Maximum altitude" og tidspunktet da Solen står høyest og i sør.

Dersom deres sted ikke er listet, gå in på "Data for alle verdens land"
- Velg Norway
- Skriv inn navn på nærmeste tettsted
- Klikk på stedet når siden har funnet det
- På siden som da kommer opp velges "Sun" under "Astronomy".

Merk at tidene fra astronomi.no gjelder dagen du sjekker tiden.

OPPSETT OG TRENING

Det er lurt å trene på oppsettet og avlesning først slik at man er sikre på å klare dette på nøyaktig avtalt tidspunkt.

Under øvelsen må været være så bra at Solen er synlig begge steder samtidig (og følgelig kan dette heller ikke gjøres i Nord-Norge i mørketiden).

Les metodebeskrivelsen og hvordan jordstørrelsen kan regnes ut.


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 27.10.03, oppdatert 27.10.03 av Unni Fuskeland
Adresse: webmaster@astro.uio.no