Stort internasjonalt samarbeid

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

Venus-passasjen 8. juni 2004 er en verdensbegivenhet - faktisk den viktigste himmelbegivenheten i både det 20. og det 21. århundre! I den anledning har en rekke tunge internasjonale organisasjoner gått sammen om et historisk samarbeid. Alle folk i alle involverte nasjoner skal få anledning til å få oppleve det unike fenomenet, lære hva det har betydd og hva det fortsatt kan bety for dagens forskning.

Natt og dag på Jorden 10:52 CET
Denne figuren viser hvor på Jorden det er dag klokken 10:22 norsk sommertid. Da er Venus på sitt nærmeste sentrum av solskiven. (Foto: John Walker, hentet fra Mira-observatoriet i Grimbergen, Belgia)

Norge er med på samarbeidet som koordineres av ESO, European Southern Observatory. Deltagende nasjoner er for øyeblikket i Europa: Albania, Andorra, Belgia, Bosnia Hercegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hviterussland, Irland, Island, Italia, Kroatia, Latvia, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Monakko, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, San Marino, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Nettverksmedlemmer utenfor Europa: Algerie, Australia, Brasil, Canada, Egypt, India, Mexico, New Zealand, Thailand, USA

Adressen til samarbeidet er www.vt-2004.org

Hvert land har egne nettsider og aktiviteter frem mot og under venuspassasjen. Disse koordineres av den nasjonale kontaktpersonen. I Norge er det astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard ved Astrofysisk institutt, UiO som er nasjonal koordinator og kontaktperson overfor ESO. (kontaktinfo )

VT2004-programmet involverer lærere, studenter, skoleelever, amatørastronomer, profesjonelle astronomer, institusjoner (planetarier, vitensentre osv.) i alle deltagerlandene. De støtter målinger under passasjen, utveksling av data og bilder og ikke minst samarbeider de om måling av avstanden til Solen som er så grunnleggende for astronomi og vitenskap.

Dette vil være et av historiens mest omfattende samarbeidsprosjekter.


LINKER
Linker til diverse sider om VT-2004 sitt møte i Tsjekkia nylig
Venus2004.org
Les mer.
Catania Astrophysical Observatory
Les mer.
European Southern Observatory
Les mer.
KONTAKTINFORMASJON


Opprettet 30.04.04, oppdatert 18.05.04 av Filip Hansen
Adresse: webmaster@astro.uio.no