Venus-passasje 8. juni 2004

ANIMASJONER, LITTERATUR OG LINKER

ANIMASJONER:

Animasjoner fra ESO. Film nummer 2 og 3 viser Venus' bane foran Sola. Film nummer 1 viser svart-dråpe-fenomenet. (Animasjoner: ESO):

Quicktime-format:

MPEG-format:

AVI-format (store zip-filer for TV-bruk):

 
Mpeg-animasjon: Denne passasjeanimasjonen begynner på den glohete overflaten av Venus, tar oss ut i rommet og mot Jorden, mens vi ser Venus komme foran solskiven. Animasjon: NASA
 
Quicktime-animasjon (Varighet 22 sek. 32 MB.) som viser Venuspassasjen 8. juni 2004 sett fra 42 grader sørlig bredde på Solen. Liten versjon: 3 sek. 5,3 MB. Animasjon: Astrofysisk institutt, UiO.
 
Quicktime-animasjon (Varighet 64 sek. 1,8 MB.) som viser Venuspassasjen 8. juni 2004. Sentrert på Solen. Liten versjon: 12 sek. 0,55 MB. Animasjon: Astrofysisk institutt, UiO.
 
Quicktime-animasjon (Varighet 63 sek. 2,8 MB.) som viser Venuspassasjen 8. juni 2004. Sentrert på Venus. Høy kvalitet: 14 sek. 8,4 MB. Animasjon: Astrofysisk institutt, UiO.
 
Quicktime-animasjon (Varighet 3 sek. 2,3 MB.) som viser Venus passere foran Jorden sett fra soloverflaten på 40,5 grader sør og 142 grader øst midt under Venus-passasjen. Sett fra Solens overflate skjer planetpassasjen meget raskt. Sett fra Jorden beveger Venus seg tvers over hele den brede solskiven og bruker derfor mye lengre tid. Stor versjon, høy tidsoppløsning: 12 sek. 14,8 MB. Animasjon: astronomi.no
 
Quicktime-animasjon (Varighet 5 sek. 8,3 MB.) som viser Venus-passasjen sett fra Månen. På Månen starter passasjen rett før den slutter på Jorden! Lang versjon: 12 sek. 24,5 MB. Animasjon: astronomi.no
 
Quicktime-animasjon (Varighet 10 sek. 35 MB.) som viser banebevegelsene til planetene i det indre Solsystemet. Mot slutten av filmen står Jorden, Venus og Solen på rekke. Da skjer Venus-passasjen! Animasjon: astronomi.no
 
Quicktime-animasjon (Varighet 11 sek. 16 MB.). Se planetenes bevegelser i forhold til himmelen. Denne jordsentrerte animasjonen viser løkkene og banene til de indre planetene i månedene før, under og etter Venus-passasjen. Animasjon: astronomi.no

FILM AV PASSASJEN I 1882:

Film av Venus-passasjen i 1882, Quicktime-format, 1,2 MB
 

LITTERATUR:

BOK OM HISTORISK HIMMELBEGIVENHET I 2004
Det er utgitt en bok om de eksotiske Venus-passasjene og deres betydning for å bestemme avstandene i verdensrommet. I boken "The Transit of Venus - The Quest to Find the true Distance of the Sun" beskriver David Sellers den fantastiske historien om hvordan menneskene i tusenvis av år søkte å beregne avstandene til Solen og planetene.
Les mer.
 
"June 8, 2004, Venus in Transit" av Eli Maor, Princeton University Press, ISBN 0-691-04874-6
 
FOREDRAG:

Powerpointforedrag om Venuspassasjen 8. juni 2004 Inneholder 18 sider, pakket med winzip, 2,5 MB. Laget av Knut Jørgen Røed Ødegaard, kan brukes mot kreditering.
 

LINKER:

SOLSYSTEM I ENDRING
Over milliarder av år har vårt solsystem endret seg ganske dramatisk. Planeter som en gang var fulle av vann er i dag enten iskalde ørkener eller drepende hete bakerovner. Selv vår egen planet har forandret seg, men overraskende lite. Les mer.
 
LIV PÅ VENUS LIKEVEL?
Atmosfæren til vår søsterplanet Venus inneholder noen kjemiske stoffer som såvidt vi vet bare lages av mikro-organismer. En gruppe amerikanske forskere foreslår derfor at primitivt liv kan finne i skyer høyt oppe i Venus-atmosfæren. Andre forskere er skeptiske. Les mer.
 
MERKUR-PASSASJEN 7. MAI 2003
7. mai 2003 passerte planeten Merkur foran solskiven. Dette var en sjelden begivenhet og sist gang vi kunne se dette fra Norge var i 1973. Les mer.
 
JAKTEN PÅ LIV I SOLSYSTEMET (01.10.02)
Jakten på liv i vårt eget solsystem har nå tatt en ny vending: Det hevdes at liv finnes i skyene over Venus. Isen på Jupitermånen Europa er trolig mye tynnere enn tidligere antatt. En rekke andre måner og til og med asteroider i de ytre delene av Solsystemet har trolig store hav skjult under kilometertykke islag. Mulighetene for primitivt liv kan være tilstede i disse havene. Les mer.
 
ARTIKLER OM SOLEN
Les mer.

ANDRE LINKER TIL HELE VERDEN

AKTUELT VÆR, VIND OG SKYER:

ANDRE TYPER PASSASJER; OKKULTASJONER OG FORMØRKELSER

SKOLE, REALFAG OG ASTRONOMI:


Opprettet 28.11.03, oppdatert 13.04.04 av Knut Jørgen Røed Ødegaard
Adresse: webmaster@astro.uio.no