Venus-passasje 8. juni 2004


KORTE FAKTA OM VENUS-PASSASJEN 8. JUNI 2004

Tidspunkter for Oslo (gjelder tilnærmet for hele landet):
1. kontakt: 07.19.17
2. kontakt: 07.39.08
Maksimum (Venus lengst inne på skiven): 10.21.32
3. kontakt: 13.02.51
4. kontakt: 13.22.26

Forrige Venus-passasje synlig på Jorden: 1882
Forrige Venus-passasje synlig i Norge: 1769 (bare Nord-Norge)
Forrige Venus-passasje synlig i Sør-Norge: 1761
Forrige Venus-passasje som var like gunstig i Norge: 1283
Neste Venus-passasje: 2012 (bare delvis synlig fra Norge)

Neste Venus-passasje som er like gunstig sett fra Norge: 2247

Antall Venus-passasjer som hittil er observert: 5, den første i 1639.

Vinkeldiameter til Venus: 58" (buesekunder) = 0,016 grader
Avstand fra Jorden til Venus: 0,288851 AU = 43,2 millioner km
Under passasjen vil Venus være den nærmeste planeten noen av oss har sett!
Venus' midlere hastighet: 35,02 km/s = 126 000 km/t
Jordens midlere hastighet: 29,79 km/s = 107 000 km/t

Vinkeldiameter til Solen: 32' (bueminutter) = 0,53 grader = 1920" (buesekunder)
Avstand til Solen: 1,015058 AU = 151,9 millioner km

Hvorfor Venus-passasjer er så sjeldne: Banen til Venus heller 3,4 grader i forhold til jordbanen. Som regel passerer derfor Venus enten over eller under Solen når Venus passerer mellom Solen og Jorden. Bare dersom Venus er nær skjæringspunktet med jordbanen kan det bli en passasje.

Det sorteste vi har sett: Under passasjen blir Venus det sorteste vi noen gang har sett! Baksiden av Venus er ekte sort. Kontrasten til den voldsomt lysende solskiven blir enorm!

Enkleste måter å observere Venus-passasjen:
- Med solformørkelsesbriller (salg/info)
- Projeksjon med teleskop (beskrivelse)
- Live webcast på astronomi.no og astronomy.no

Se også "Korte fakta om Venus"


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 19.12.03, oppdatert 03.04.04 av Knut Jørgen Røed Ødegaard
Adresse: webmaster@astro.uio.no