Venus-passasje 8. juni 2004


KORTE FAKTA OM VENUS

Diameter: 12 104 kilometer (94,9% av Jordens)
Avstand fra Solen: 108,2 millioner km
Minste avstand fra Jorden: Knapt 40 millioner km
Banens eksentrisitet: 0,0068 (mot jordbanens 0,017)
Banens inklinasjon: 3,39 grader
Midlere overflatetemperatur: 464 grader Celsius
Atmosfæren: Meget tett, med 90 atmosfærers trykk på overflaten
Atmosfærens sammensetning: 96,5% CO2, 3,5% N2, 0,003% vanndamp
Døgnlengde: 243,01 jorddøgn (retrograd rotasjon)
Inklinasjon av rotasjonsaksen i forhold til banen: 177,4 grader
Årets lengde: 224,70 jorddøgn
Overflatens alder: ca. 800 millioner år
Middeltetthet: 5,243 ganger vannets (Jordens tetthet er 5,515)
Masse: 4,869 * 1024 kg = 0,815 jordmasser
Midlere banehastighet: 35 km/s = 126 000 km/t


Se også mer om Venus på "De ni planetene"


KONTAKTINFORMASJON - PRESSEKONTAKT


Opprettet 24.08.03, oppdatert 24.08.03 av Unni Fuskeland
Adresse: webmaster@astro.uio.no