astronomi.no

TOTAL MÅNEFORMØRKELSE 4. MAI 2004

av Knut Jørgen Røed Ødegaard

På kvelden 4. mai 2004 inntraff en langvarig total måneformørkelse som vi kunne sett godt i Norge. Omstendighetene gjorde at formørkelsen ble forventet å bli meget flott. Dårlig vær ødela dessverre opplevelsen mange steder både i Norge og i resten av Europa.
Solformørkelsesbriller til Venuspassasjen 8. juni

Bilder fra måneformørkelsen

Montasje av fire bilder viser hvordan Månen beveget seg igjennom jordskyggen og stjernefeltet under formørkelsen 9. november 2003!
Foto: Arne Danielsen

Den totale måneformørkelsen 9. november 2003 var både lys og kortvarig, men likevel vakker og imponerende. Bildet er satt sammen av 2 eksponeringer (1 sek. og 8 sek.) for å få en korrekt eksponert Måne samtidig som man får med endel av de svakere stjernene.
Foto: Arne Danielsen

Slik oppstår hel- og halvskyggen bak Jorden. Husk at alle punkter på Solen sender lys i alle retninger ut i rommet. Hvis du kunne observere Solen innenfra halvskyggen, ville Solen være delvis formørket av Jorden. Hvis du kunne observere Solen innenfra helskyggen, ville Solen være helt formørket av Jorden. Figuren er ikke i riktig skala. Eps-versjon for trykking (Skalérbar Illustrator-figur i CMYK, 222 KB)
Illustrasjon: Trond Erik Hillestad

SYNLIGHET OG TIDER

Formørkelsens første faser starter før Månen står opp på kvelden, men totaliteten er nesten i sin helhet synlig fra hele fastlands-Norge (ikke fra Svalbard). Totaliteten begynner kl. 21.52.06 norsk sommertid, når sitt maksimum (mørkest formørkelse) kl. 22.30.06 og slutter kl. 23.08.24. Dette er derfor en ganske langvarig måneformørkelse. Den aller siste fasen slutter kl. 01.09.26 natt til 5. mai.

Formørkelsen går imidlertid gjennom flere faser. Det hele starter klokken 19.50.51 da den første delen av Månen når den ytre delen av jordskyggen. Sett fra denne delen av Månen, ville Jorden nå begynt å skygge for litt av solskiven. Fra Jorden vil vi ikke merke noen endring på Månen før omtrent halve Månen er inne i halvskyggen fra Jorden. Det skjer rundt kl. 20.20. Den ene delen av Månen vil da være merkbart "dusere". På dette tidspunktet har Månen fortsatt ikke stått opp i Norge og vi kan derfor ikke se disse fasene.

Slik fortoner Månen seg når den kryper inn i Jordens helskygge om kvelden 4. mai sett fra Oslo. Vi vil ikke kunne se skyggene annet enn på selve Månen.
Illustrasjon: astronomi.no

Klokken 20.48.18 treffer den første delen av Månen helskyggen fra Jorden. Sett fra denne delen av Månens overflate skygger Jorden da helt for Solen. Gradvis glir mer og mer av Månen inn i helskyggen og Månen får "fase". Den avtar mer og mer, blir halv, en liten skalk og klokken 21.52.06 er hele Månen inne i helskyggen. Formørkelsen er da total!

Den totale fasen varer til 23.08.24. Da begynner Månen å skli ut av helskyggen fra Jorden og får tiltagende "fase". Klokken 00:12:12 er Månen helt ute av helskyggen og den fineste delen av formørkelsen er over. En halvtimes tid senere kan vi ikke lenger se at det er noen formørkelse og klokken 01.09.34 er Månen helt ute av halvskyggen fra Jorden og formørkelsen er helt over.

IMPONERENDE MÅNEFORMØRKELSE

Siden Månen står lavt under hele formørkelsen, er det viktig å ha fri sikt mot øst og sørøst for å få oppleve dette naturfenomenet. Men fordi Månen står så lavt, blir formørkelsen trolig ekstra imponerende! Husk hvor stor og flott fullmånen virker når den er lavt over horisonten.

I tillegg er Månen spesielt nær Jorden under formørkelsen og vil derfor virke enda større. Avstanden er 361 000 kilometer. Månens middelavstand er 384 400 kilometer, men dens bane er såpass avlang av avstanden varierer mellom 356 000 og 406 000 kilometer. Formørkelsen 4. mai kan derfor bli en av de mest imponerende måneformørkelsene vi har sett!

I Nord-Norge står Månen enda lavere enn i Sør-Norge og himmelen er dessuten så lys at Månen kan bli vanskelig å se under totaliteten.

Siden Månen står lavt, er det i hele landet viktig å finne et sted med fri sikt mot sør-øst og øst for å få se formørkelsen. I Oslo står Månen 3 grader over horisonten når totaliteten starter og 8 grader oppe når den slutter. (se under om lokale arrangementer på steder med bra sikt).

LIVE WEBCAST

Formørkelsen vil bli vist "live" på nettstedene www.astronomi.no og www.astronomy.no. Ingenting kan erstatte opplevelsen av å se dette flotte fenomenet selv og direkte, men det er en erstatning for de som på grunn av dårlig vær eller andre omstendigheter ikke kan oppleve formørkelsen direkte. I tillegg vil vi vise en del detaljbilder som overgår det som er mulig å se med øynene.

Oppladningen til verdensbegivenheten 8. juni da Venus passerer foran Solen starter nå. Det enestående fenomenet kan sees med solformørkelsesbriller - benytt anledningen til å skaffe deg slike nå: Solformørkelsesbriller

Solen på vei inn bak Jorden sett fra Månens overflate. Månen er nå delvis formørket.
Illustrasjon: astronomi.no

NÅR STÅR MÅNEN OPP DER JEG ER? (27.04.04)
Månen står opp senere i nord enn i sør. Her kan du finne ut når den blir synlig der du er. Les mer.

OBSERVER FORMØRKELSEN PÅ ØVRESETER! (28.04.04)
Norsk Astronomisk Selskap stiller med teleskoper og annet observasjonsutstyr under formørkelsen. Les mer.

LOKALE ARRANGEMENT IFM. FORMØRKELSEN (30.04.04)
Det arrangeres observasjonstreff flere steder i landet. Her kan du finne noen av dem! Les mer.

HVOR SJELDENT ER DETTE FENOMENET? (27.04.04)
Artikkel om hvor ofte en måneformørkelse skjer når Månen står såpass lavt på himmelen og samtidig er så nære Jorden. Les mer.

"RØD MÅNE" (26.04.04)
4. mai avholdes konserten "Rød Måne" i Kulturkirka Jakob. Les mer.

DET ASTRONOMISKE URET PÅ RÅDHUSET (29.04.04)
(Tidspunktene som oppgis gjelder formørkelsen i januar 2001.) Les mer.

HVORDAN OBSERVERE MÅNEFORMØRKELSEN? (29.04.04)
(Illustrasjonen og de oppgitte tidspunkt gjelder formørkelsen i januar 2001.) Les mer.

EN MÅNED TIL HIMMELFESTEN! (04.04.04)
Den 4. mai innledes en unik serie med fantastiske himmelfenomener. På en drøy måned får vi en langvarig total måneformørkelse, en Venus-okkultasjon, en Venus-passasje - et fenomen som er så sjeldent at ingen nålevende mennesker på Jorden har sett det - og svaret på hvor mye vann som er på Mars. Les mer.


ANIMASJON:

Quiicktime-film som viser hvordan Månen blir formørket 4. mai sett fra Oslo. Filmen varer et drøyt minutt og er på 5,4 MB.
Animasjon: astronomi.no

LINKER:

Flere av Arne Danielsens måneformørkelsesbilder
NASA om måneformørkelsen 4. mai 2004
Hvordan observere måneformørkelser (tidspunktene gjelder formørkelsen 9. januar 2001)
Måneformørkelser - litt statistikk (tidspunktene gjelder formørkelsen 9. januar 2001)
Artikler om formørkelser

PRESSEKONTAKT:

Knut Jørgen Røed Ødegaard
Astronom

Astrofysisk institutt
Pb. 1029 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 75 22 (Astrofysisk institutt, UiO)
992 77 172 (mobil)
613 11 359 (privat, helg)

Epost: knutjo@astro.uio.no


Opprettet 01.01.03, oppdatert 15.05.04 av Knut Jørgen Røed Ødegaard
Adresse: webmaster@astro.uio.no