Umbriel

Uranus II

Umbriel er den trettende av Uranus' kjente måner og den tredje største:
    omløp:  265,980 km fra Uranus
    diameter: 1170 km
    masse:  1.27e21 kg
Umbriel er en av personene i Alexander Popes The Rape of the Lock.

Oppdaget av Lassell i 1851.

Umbriel og Oberon virker ganske like, selv om Oberon er 35% større. Alle de store Uranus-månene består av 40-50% vann-is og resten stein, de har altså en litt større steinandel enn Saturns store måner (f.eks. Rhea).

Umbriels kraterbelagte overflate har antagelig vært stabil helt siden dannelsen. Den har nemlig langt flere og større kratere enn Ariel og Titania.

Umbriel er svært mørk. Den reflekterer bare halvparten så mye lys som Ariel, som er den lyseste av Uranus-månene.

Mer om Umbriel

Åpne spørsmål


Contents ... Uranus ... Ariel ... Umbriel ... Titania ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 16. februar 2005 av Unni Fuskeland