Titania

Uranus III

Titania er den fjortende og største av Uranus' kjente måner:
    omløp:  436,270 km fra Uranus
    diameter: 1578 km
    masse: 3.49e21 kg
Titania er feenes dronning og Oberons hustru i Shakespeares Midsummer-Night's Dream.

Oppdaget av Herschel i 1787.

Titania and Ariel virker ganske like, selv om Ariel er 35% mindre. Alle de store Uranus-månene består av 40-50% vann-is og resten stein, de har altså en litt større steinandel enn Saturns store måner (f.eks. Rhea).

Titanias overflate er en blanding av kraterbelagt landskap og sammenhengende dalsøkk, flere hundre kilometer lange og mer enn ti kilometer dype. Enkelte kratere ser ut til å være halvt begravet. Titanias overflate er nok relativt ung (men eldre enn f.eks. Enceladus); en form for overflatefornyende prosesser har tydeligvis funnet sted.

En av teoriene om Titanias historie går ut på at den en gang var så varm at den var flytende. Overflaten stivnet antagelig først, og da det indre frøs til utvidet materialet seg slik at overflaten sprakk og skapte dalsøkkene vi ser i dag.

Mer om Titania

Åpne spørsmål


Contents ... Uranus ... Umbriel ... Titania ... Oberon ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 6. desember 2006 av Unni Fuskeland