Smålegemer


Tittelen De Ni Planetene er egentlig litt misvisende. I tillegg til (de åtte) planetene og deres måner inneholder solsystemet et stort antall mindre, men interessante, objekter.

Der finnes tusenvis av kjente asteroider og kometer og utvilsomt mange flere vi ikke har oppdaget ennå. De fleste asteroidene går i bane mellom Mars og Jupiter. Noen få (f.eks. 2060 Chiron) befinner seg lenger ute. Enkelte av asteroidene kommer seg også svært nær Solen, på innsiden av Jordens bane (Aten, Icarus, Hephaistos). De fleste kometer har sterkt elliptiske baner og tilbringer det meste av sin tid i de ytre delene av solsystemet. De har bare kortvarige passasjer rundt Solen. I tillegg er det en stor og viktig gruppe av trans-neptunske objekter eller Kuiperbelte-objekter (inkludert Pluto) som går i bane (i hovedsak) utenfor Neptun.

Forskjellen mellom kometer og asteroider er nokså kontroversiell. Hovedforskjellen ser ut til å være at kometer har mer flyktige stoffer og mer elliptiske baner. Men det finnes interessante tvetydige tilfeller som f.eks. 2060 Chiron (også kjent som 95 P/Chiron) og 3200 Phaethon som har kjennetegn fra begge katogorier.

Asteroidene blir av og til kalt småplaneter eller planetoider (må ikke forveksles med de "små planetene", Merkur og Pluto). Noen av de største asteroidene og Kuiperbelte-objektene kan klassifiseres som dvergplaneter. Svært små steiner i bane om Solen kalles meteoroider for å skille dem fra de større asteroidene. Når en slik stein nærmer seg Jordens atmosfære, overopphetes den og kan ses som em lysende "strek" på himmelen - en stjerneskudd, eller en meteor. Hvis en bit av den ovberlever den varme velkomsten og når ned til jordoverflaten, kalles den en meteoritt.

Millioner av synlige meteorer treffer Jorden hver eneste dag, og utgjør tilsammen flere hundre tonn materiale. Med unntak av en ørliten brøkdel brenner alle opp i atmosfæren før de når bakken. De få som overlever utgjør en viktig kilde til informasjon om fysiske forhold i solsystemet.

Det skal også nevnes at rommet mellom planetene er langt fra tomt. Det inneholder en stor mengde mikroskopisk støv og gass i tillegg til strålig og magnetfelter.

Smålegemene:

Mer om smålegemene (engelsk)


Contents ... Solen ... Pluto ... Smålegemer ... Kometer ... Romsonder ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 28. mars 2007 av Unni Fuskeland