Komet Shoemaker-Levy 9

Komet Shoemaker-Levy 9 ble oppdaget av Eugene og Carolyn Shoemaker og David Levy i 1993. Kort tid etter oppdagelsen fant man ut at den fulgte en sterkt elliptisk bane på kollisjonskurs med Jupiter. Det var vanskelig å beregne hvordan banen kunne ha sett ut før den passerte gasskjempen i 1992.

I 1992 passerte SL9 Jupiter på innsiden av Roche-grensen. Underveis ble kometen slitt i stykker av tyngdekreftene og delt opp i minst 21 separate fragmenter, som fordelte seg flere millioner kilometer langs banen.

Størrelsen og massen av det opprinnelige objektet er i skrivende stund dårlig bestemt. Det antas at diameteren var mellom 2 og 10 km, og mellom 1 og 3 km for de største fragmentene.

Mellom 16. og 22. juli 1994 kolliderte kometfragmentene med de øvre atmosfærelagene på Jupiter. Dette var første gang vitenskapsfolk hadde muligheten til å bevitne en kollisjon mellom to himmellegemer.

Nedslagene ble observert av så å si alle de store bakketeleskopene, tusenvis av små og store amatørteleskoper og flere romobservatorier (inkludert Hubble-teleskopet og Galileo).

Bilder av nedslagene ble lagt ut på Internettet bare få timer etter at de fant sted, noe som forårsaket overbelastning på mange FTP- og WWW-servere.

Seneffekter var synlige på Jupiter i nesten ett år etter nedslagene.

Det er observert krater-kjeder på Ganymedes og Callisto som antas å stamme fra lignende nedslag.

SL9 finnes ikke lenger, men fenomenet ble omhyggelig dokumentert og vil bli studert i årevis.

Mer om SL9

Åpne spørsmål


Contents ... Solen ... Smålegemene ... Halleys komet ... SL9 ... Kuiper/Oort ... Data Host

Copyright © Bill Arnett; sist oppdatert 28. mars 2007 av Unni Fuskeland